AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.03.2007

Nezapomeňte!

Na níže uvedené adrese máte možnost nahlédnout do nabídky článků a do plánovaného obsahu CD/DVD přiložených k příštím číslům 25-ti časopisů, zahrnutých do monitoringu AKA MONITORu.
www.akamonitor.cz/dalsi.htm
S obsahem aktuálních ( již vydaných ) čísel se můžete seznámit na adrese:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm.