AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.12.2008

Konference věnovaná elektronickým knihám

Na portálu AKA MONITOR najdete odkaz na elektronickou konferenci, kterou jsem zřídil před 10-ti lety jako yahoogroup. Název konference byl "elbooks". Časem jsem, jako moderátor odpovědný za obsah konference, ztratil kontrolu nad obsahovým zaměřením příspěvků. Diskuse se začala ubírat směrem, který neodpovídal původnímu zaměření. Rozhodl jsem se proto konferenci elbooks zrušit. Současně jsem otevřel konferenci se stejným zaměřením, ale s pečlivěji nastavenými pravidly, které by měly zamezit zneužití konference. Nový název konference je "elbooks2". Zvolíte-li na portálu Yahoo! v menu GROUPS, najdete konferenci zadáním názvu. Věřím, že opravdoví zájemci o elektronické knihy pochopí tuto změnu a "přestěhují" své aktivity směrem k nově zřízené konferenci. Nejsnadnější přístup ( přes LOGO ) do konference najdete na stránce weblogu věnovaném Novým knihám: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.