10.08.2004

Nový odkaz ve weblogu "E-learning"

Weblog AKA-MONITORu věnovaný e-learningu byl doplněn o komentovaný odkaz na článek opublikovaný v časopise IBM ČR "The Blue Rose" s nadpisem "Do Evropy s e-learningem".
aka-8.10.04