11.14.2004

Aktualizace obsahu AKA-MONITORu

V týdnu 8. - 14. 11. byly aktualizovány stránky AKA-MONITORu:
- monitoring časopisů aktuální i další čísla

- fotoreportáže
- recenze knih
- weblogy digifoto a ITIL-ITSM
Zajímavé informace najdete využitím odkazů z URL
www.akamonitor.cz/celek.htm
Užitečné mohou být informace staršího data dostupné:
http://www.akamonitor.cz/home.htm

11.01.2004

Pozoruhodná návštěvnost AKA-MONITORu

S potěšením mohu oznámit, že měsíční návštěvnost www stránek v doméně www.akamonitor.cz v říjnu poprvé přesáhla 100.000 a dosáhla hodnoty 119.631 přístupů. Připočtením návštěvnosti mých dalších www stránek roztroušených po řadě servrů na webu, se dostáváme blízko k číslu 150.000. Jsem rád, že se mi cestou internetové publicistiky daří přispívat k informovanosti studentů, pedagogů, manažérů, ICT profesionálů a mnoha dalších přátel internetu. Arnošt Katolický.

Řízení rizika a finanční inženýring

Na níže uvedené adrese byla vystavena recenze nové knihy vydané Management Pressem pod názvem "Řízení rizika a finanční inženýrství". Kniha představuje dvojjazyčný sborník prací vytvořených v rámci výzkumného projektu „analýzy kapitálových trhů v České republice i ve světě“. Editorem a významným spoluautorem knihy je Zdenek Sid Blaha. Výzkumný projekt se zabýval popisem a podrobnou analýzou tržního a kreditního rizika. Autoři sborníku ve svých příspěvcích vymezují hlavní přístupy moderní metodologie "Value at Risk", která se kreditním a tržním rizikem především zabývá. Tato metodologie prozatím nebyla podrobena detailní analýze v českém jazyce. Vybrané modely a poznatky vyplývající z výzkumných prací obsažených v tomto sborníku mohou být přínosem pro - pracovníky v oblasti risk managementu, - pracovníky bankovního dohledu, - pracovníky vládních institucí, - i pro studenty a učitele problematiky měření a řízení kreditního rizika. Recenzi najdete použitím odpovídajícího odkazu v sekci RECENZE v AKA-MONITORu.