11.01.2004

Řízení rizika a finanční inženýring

Na níže uvedené adrese byla vystavena recenze nové knihy vydané Management Pressem pod názvem "Řízení rizika a finanční inženýrství". Kniha představuje dvojjazyčný sborník prací vytvořených v rámci výzkumného projektu „analýzy kapitálových trhů v České republice i ve světě“. Editorem a významným spoluautorem knihy je Zdenek Sid Blaha. Výzkumný projekt se zabýval popisem a podrobnou analýzou tržního a kreditního rizika. Autoři sborníku ve svých příspěvcích vymezují hlavní přístupy moderní metodologie "Value at Risk", která se kreditním a tržním rizikem především zabývá. Tato metodologie prozatím nebyla podrobena detailní analýze v českém jazyce. Vybrané modely a poznatky vyplývající z výzkumných prací obsažených v tomto sborníku mohou být přínosem pro - pracovníky v oblasti risk managementu, - pracovníky bankovního dohledu, - pracovníky vládních institucí, - i pro studenty a učitele problematiky měření a řízení kreditního rizika. Recenzi najdete použitím odpovídajícího odkazu v sekci RECENZE v AKA-MONITORu.