2.06.2005

PhotoStory 3 od Microsoftu

Zcela náhodou jsem narazil na produkt PhotoStory 3 for Windows. Jde o program podporující tvorbu animované ozvučené prezentace sady digitálích fotografií. Na webu jsem sice našel několik pěkných informací, provázených obrázky. Program mne však zaujal natolik, že jsem mu věnoval na svém portálu AKA MONITOR samostatnou www stránku, kterou najdete na adrese www.akamonitor.cz/photostory.htm.