4.17.2005

eBooks. Hodnocení perspektivy vývoje.

Na adrese:
www.akamonitor.cz/ebooks2005.htm
jsem opublikoval článek na téma:
"Aktualizace analýzy faktorů ovlivňujících perspektivu vývoje e-books".
Jedná se o pokračování rozboru z roku 2001.
Text hodnotí dosavadní vývoj uplatnění elektronických knih.