5.10.2005

SCO 2005 - 2. ročník konference o e-learningu..

SCO 2005
Na 25. a 26. května připravuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové 2. ročník konference o e-learningu.
Konference proběhne v Brně na půdě Fakulty informatiky. Jejím tématem je elektronická podpora výuky. Účastníci budou diskutovat o zkušenostech s existujícími systémy pro její správu (LMS), tvorbou výukových kurzů a podporou její přenositelnosti, standardizaci kurzů, využití multimédií, mezinárodní a meziuniverzitní spolupráci, trendy a vizemi do budoucna atd.
O tom, že budete mít s kým diskutovat, se můžete přesvědčit v seznamu registrovaných účastníků vystaveném na webu konference. Při registraci nebudete kupovat zajíce v pytli. Na webu jsou vystaveny abstrakty všech plánovaných příspěvků zařazených do programu konference SCO 2005. Sborník z konference bude obsahovat 39 recenzovaných příspěvků, včetně tří zvaných přednášek. Všechny potřebné informace vztahující se k 2. ročníku konference a přihlášku najdete na adrese:
http://sco2005.fi.muni.cz/
Arnošt Katolický
www.akamonitor.cz/aka-weblog.htm

5.02.2005

Help Desk 2005 - konference IIR

Stejně jako v roce 2004, přichází IIR s konferencí věnovanou velmi aktuálnímu tématu, které je již delší dobu zajímavé nejen pro velké a mezinárodní firmy a instituce, ale pro daleko širší odbornou veřejnost.
Konference „Help Desk 2005" se bude konat ve dnech 21. - 23. 6. v Praze v hotelu Diplomat. Konference přitahuje pozornost mimo jiné příslibem 7-ti příkladů z praxe, které by měly přiblížit problematiku především pro ty, kdo jsou stále ještě na rozpacích zda náročný krok k implementaci HD podniknout či ne.
http://www.akamonitor.cz/HD2005IIR.htm

5.01.2005

Každoroční pouť informatiků a manažérů na Žofín!

Kvapem se blíží každoroční pouť informatiků a manažérů na Žofín!
13. ročník mezinárodní konference "Systémová integrace 2005" se koná již 13. - 14. června 2005 v Praze na Žofíně.
Letošní Konference se koná s podtulkem:
"Řízení moderní organizace s podporou informačních technologií" což odpovídá hlanímu záměru pořadatelů: ukázat nejen možnosti nových informačních a komunikačních technologií, ale zejména způsob a cesty, jak tento potenciál využít pro dosažení zásadních ekonomických a podnikatelských úspěchů.
Bližší informace jsou k dispozici na www stránkách konference. Dostanete se na ní přes adresu: www.cssi.cz. ( Přímá adresa si.vse.cz nebyla dnes funkční. )
K obsahu konference SI 2005 se na těchto stránkách ještě vrátím vlastním komentářem.
aka