5.02.2005

Help Desk 2005 - konference IIR

Stejně jako v roce 2004, přichází IIR s konferencí věnovanou velmi aktuálnímu tématu, které je již delší dobu zajímavé nejen pro velké a mezinárodní firmy a instituce, ale pro daleko širší odbornou veřejnost.
Konference „Help Desk 2005" se bude konat ve dnech 21. - 23. 6. v Praze v hotelu Diplomat. Konference přitahuje pozornost mimo jiné příslibem 7-ti příkladů z praxe, které by měly přiblížit problematiku především pro ty, kdo jsou stále ještě na rozpacích zda náročný krok k implementaci HD podniknout či ne.
http://www.akamonitor.cz/HD2005IIR.htm