5.10.2005

SCO 2005 - 2. ročník konference o e-learningu..

SCO 2005
Na 25. a 26. května připravuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové 2. ročník konference o e-learningu.
Konference proběhne v Brně na půdě Fakulty informatiky. Jejím tématem je elektronická podpora výuky. Účastníci budou diskutovat o zkušenostech s existujícími systémy pro její správu (LMS), tvorbou výukových kurzů a podporou její přenositelnosti, standardizaci kurzů, využití multimédií, mezinárodní a meziuniverzitní spolupráci, trendy a vizemi do budoucna atd.
O tom, že budete mít s kým diskutovat, se můžete přesvědčit v seznamu registrovaných účastníků vystaveném na webu konference. Při registraci nebudete kupovat zajíce v pytli. Na webu jsou vystaveny abstrakty všech plánovaných příspěvků zařazených do programu konference SCO 2005. Sborník z konference bude obsahovat 39 recenzovaných příspěvků, včetně tří zvaných přednášek. Všechny potřebné informace vztahující se k 2. ročníku konference a přihlášku najdete na adrese:
http://sco2005.fi.muni.cz/
Arnošt Katolický
www.akamonitor.cz/aka-weblog.htm