8.03.2005

VISIO 2003 má na AKA MONITORu svůj weblog

Před 3 léty jsem zřídil portálek věnovaný MS Visio 2002. Přesto, že jsem se aktualizaci jeho obsahu věnoval minimálně, rostla jeho návštěvnost. Nová verze MS Visio 2003 přináší řadu nových možností, zejména v oblasti komunikace a integrace. Podle mého názoru se Visio stalo užitečnou součástí MS Office. Nový weblog "si našlo" hned v prvních 10-ti dnech stovky uživatelů internetu. Weblog podporuje sledování obsahu pomocí RSS. Najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/visio-monitor.htm