11.26.2005

AKA MONITOR - obsah a zájem veřejnosti

Stránky AKA MONITORu zaznamenaly v říjnu měsíční návštěvnost 212.053 přístupů. Na předních místech se i nadále drží weblogy věnované ITSM/ITIL, DigiFoto, Visio-Monitoru a Risk-Managementu. Značný je i zájem předních českých vydavatelství odborné literatury o původní recenze knih. Řada recenzí byla zařazena jako oficiální recenze na stránky GRADY a Management Pressu, na další recenze byly zařazeny odkazy. Seznam monitorovaných časopisů se rozrostl o další tituly. Kromě upoutávek na obsah aktuálních a připravovaných čísel časopisů, jsou tématicky tříděné informace zařazovanány do odpovídajících odborných weblogů. Pořadatelé odborných konferencí projevují zájem o umístění fotoreportáží a textových reportáží na stránkách AKA MONITORu. Fotoreportáže jsou prezentovány formou slideshow. Mezi návštěvníky portálu roste podíl těch, kteří přicházejí cíleně za odbornými informacemi. Značný je podíl návštěv z adres patřících vzdělávacím institucím, především univerzitám. Pro jednoho fandu internetové publicistiky je to pořádný kopec zajímavé práce.