11.14.2005

FineReader 8.0 recenze AKA MONITORu

Rozpoznávání dokumentů představuje jednu z častých operací na pracovištích i v soukromí. Přes veškerou dosavadní snahu tvůrců hardwaru a specializovaného softwaru jde stále ještě o činnost poměrně náročnou. V dosavadní snaze o zvýšení produktivity a kvality rozpoznávání sehrály významnou roli dosavadní verze programu ABBYY FineReader. Významný pokrok v aplikaci optického rozpoznávání znaků představuje jeho nová – osmá verze programu – FineReader 8.0. Text na následující webové adrese představuje odpověď na otázku "co je v aplikaci FR8 nového?".
Adresa: www.akamonitor.cz/finereader.htm