AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.13.2005

Fotoreportáž z 5. Regionální konference

V Plzni se uskutečnila ve dnech 10. - 11.11.2005 5. Regionální konference věnovaná regionální kooperaci mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem. Aktivně se do jednání zapojil vedoucí Střediska evropských ekonomicých studií ( SEES ) při ZČU v Plzni pan Ing. R. Mrkvan a ředitelka Krajského statistického úřadu v Plzni pani Ing. Potůčková. Atmosféru konference přibližuje slideshow vystavená na adrese: www.akamonitor.cz/region/