11.13.2005

Fotoreportáž z 5. Regionální konference

V Plzni se uskutečnila ve dnech 10. - 11.11.2005 5. Regionální konference věnovaná regionální kooperaci mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem. Aktivně se do jednání zapojil vedoucí Střediska evropských ekonomicých studií ( SEES ) při ZČU v Plzni pan Ing. R. Mrkvan a ředitelka Krajského statistického úřadu v Plzni pani Ing. Potůčková. Atmosféru konference přibližuje slideshow vystavená na adrese: www.akamonitor.cz/region/