12.23.2006

Nový weblog pro informační management

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Informačního Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.
Odborný weblog je vystaven na adrese:
www.akamonitor.cz/IM.htm

11.16.2006

ČR v EU - AKA MONITOR nový weblog

Problematika fondů Evropské unie se stává záležitostí celonárodní. Očekávaný přínos vstupu ČR do EU lze realizovat pouze tehdy, dokážeme-li změněné podmínky plně využít. To vyžaduje dokonalou, aktuální, spolehlivou a věcnou informovanost. Proto jsem doplnil kolekci odborných weblogů o stránku věnovanou tématu ČR v EU, s prioritní orientací na problematiku strukturálních fond. Nový weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/EU/e-unie.htm.
Sledování jeho obsahu usnadní automatické generování xml souboru pro RSS čtečky. Potřebná adresa, kterou je třeba zadat, je:
 www.akamonitor.cz/e-unie.xml.
 

11.14.2006

Weblog na téma Videokamery

Weblog věnovaný práci s videokamerou, se zařadil mezi nejnavštěvovanější stránky portálu AKA MONITOR. Najdete ho na adrese: http://www.akamonitor.cz/videokamery.htm

11.11.2006

Management procesů - informace o akci IIR Praha

Zdokonalování managementu procesů je ve většině firem z celé řady důvodů nevyhnutelné a velmi aktuální. Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku je velká. Dopady mohou být v podmínkách silné konkurence často nedozírné. Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání. A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. Více informací o této akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm

11.03.2006

10 LET na Internetu - AKA MONITOR

Letos je tomu právě 10 let od chvíle, kdy byly opublikovány první webové stránky, které se staly součástí vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR. Byly věnovány tématu "INTERNET PRO VÁS" a představovaly kopii seriálu, který jsem publikoval v podnikových novinách ŠKODOVÁK. V tu dobu mělo sice v podniku k internetu přístup pouze několik vyvolených, zato zájem o seriál článků byl velký. Nedávno se mi pochlubil jeden bývalý škodovák, že má výstřižky z podnikových novin stále ještě uschovány jako upomínku na počátky internetu.
Dnes se měsíční návštěvnost webových stránek AKA MONITORU ( ve vlastní doméně a na freehostingových servrech ) blíží 300.000 přístupům.

8.26.2006

KIT 2006 Plzeň 26.8.2006 Výstava

Fotoreportáž z výstavy leteckých modelů a válečné techniky KIT 2006 najdete na níže uvedené adrese. Výstavy se zůčastnil i plzeňský Klub deskových her BEDNA, který předvedl deskové hry s válečnou tématikou.
Adresa: http://www.akamonitor.cz/KIT2006.htm

8.05.2006

Nový weblog věnovaný SRM

Na níže uvedené adrese jsem zřídil odborný weblog zaměřený na téma:
"Software Requirements Management - SRM" - česky občas překládané jako "Správa (SW) požadavků". Ani tento nový weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro špičkové profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se tématu SRM především lidem z podnikové praxe a studentům. Téma nebude chápáno izolovaně, ale v kontextu s širší problematikou softwarových projektů a softwarového inženýrství. Weblog se nachází na adrese:
www.akamonitor.cz/SRM.htm
a odkaz na něj je zařazen do rozcestníku na weblogy portálu AKA MONITOR: http://weblogy.akamonitor.cz.

7.09.2006

Obsah příštích čísel časopisů

Od samého počátku existence AKA MONITORU, prezentuji nejen informace o obsahu aktuálních čísel 25-ti časopisů. Stránka s těmito údaji patří k nejvíce navštěvovaným. Možná jste ale přehlédli, že současně s tím se můžete na portálu dozvědět:
- datum, kdy se na stáncích a ve schránkách předplatitelů objeví další číslo

- a především informaci o obsahu připravovaného čísla ( tak jak o něm informuje redakce ).
Adresa webové stránky s těmito informacemi je: www.akamonitor.cz/dalsi.htm.

7.08.2006

Nový weblog věnovaný videokamerám

Nedávno jsem zřídil weblog věnovaný podcastingu. Překvapil mne strmý růst jeho návštěvnosti. Zájem o sdílení mluveného slova ve formátu MP3, což je podstata podcastingu, pomalu přechází v zájem o t. zv. "vidcasting", využívající pro podobné účely i video. Od tohoto konstatování byl jen krok k zjištění, že potřebuji rychle dohnat co jsem zanedbal ve znalostech práce s digitálními videokamerami, především kategorie MiniDV. Jako vždy, když studuji nové téma, využívám i tentokrát pro záznam svých poznatků formu weblogu, jako veřejného poznámkového blogu dostupného odkudkoliv kde je připojení na web. Takže můj nový weblog, tentokrát věnovaný videokamerám, je na světě. Nejdříve seznamuje s poznatky souvisejícími s konkrétním modelem kamery, později ( snad ) navážu i informacemi o tom, co této kamerce chybí a co mají kamery vyšších tříd. Weblog najdete buď přes rozcestník na mé weblogy na adrese http://weblogy.akamonitor.cz, nebo přímo na URL www.akamonitor.cz/videokamery.htm. S weblogem souvisí i slideshow uvádějící do struktury MENU ovládaného z dotykového LCD panelu.

7.01.2006

ITIL - ITSM - COBIT

Na základě projeveného zájmu jsem rozšířil okruh problémů, kterým se věnuji ve svém weblogu na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/ o tématiku COBITu. Hlavním důvodem je skutečnost, že roste počet organizací, které často využívají současně to nejlepší z obou metodik. Dnes byl zařazen opkaz na nový newsletter věnovaný právě COBITU, jehož první vydání je na webu k dispozici online. 

6.28.2006

Aktualizace stránek

V posledních dnech jsem zařadil nové recenze knih českých vydavatelství do rubriky RECENZE,
nové upoutávky na právě vydané knihy ve weblogu "NOVE KNIHY AKA", nové reportáže z odborných
seminářů a konferencí týkajících se ICT v rubrice REPORTÁŽE a "nejživěji" je na stránce nového weblogu
věnovaného "Podcastingu". Využívejte nabídky RSS služby, která je nabízena u velké části stránek.

6.05.2006

Weblog věnovaný podcastingu

Na níže uvedené adrese jsem zřídil nový weblog PODCAST AKA.
Už i v Česku začíná být stále populárnější články publikované na webu nečíst, ale stáhnout si jejich mluvené verze a vyslechnout si je cestou do práce na svém mobilu nebo mp3 přehrávači. A "podcast" není nic jiného než článek namluvený do zvukového formátu ( MP3 ). První zpráva, kterou jsem do weblogu zařadil, usnadňuje pochopení podcastingu tím, že odkazuje na "živý" portál, který je věnován marketingu a který soubory s namluveným textem ve formátu MP3 nabízí ke stažení nebo k přímému poslechu. Název namluveného článku je: "Nástrahy pro začátečníky v Google AdWords". Možná se ptáte proč jsem zvolil právě tento zdroj, přesto, že tuším, že obsah článku zajímá jen malý okruh adresátů této zprávy. Odpověď zní: Na stránce firmy H1.cz, které patří stránky s nabídkou podcastu, je k dispozici jak soubor s mluveným textem, tak samotný text. Navíc obsahuje i stručný výklad k podcastingu. A není nad to, když si člověk udělá vlastní představu. Text je tvořen cca 3000 znaky ( včetně mezer) a při přenosové rychlosti 128 kbps se soubor ve formátu MP3 o velikosti 4,5 MB ve WinAmpu v.5.22 přehrává 4,48 minut. Další zprávy, které pro svůj weblog věnovaný podcastingu připravuji - komentované odkazy na internetové zdroje - budou hovořit o tom jak snadno získat namluvenou verzi, jak ji dostat na webovou stránku, jak o stránce s podcastem dát vědět případným zájemcům, čím a v jakém prostředí mluvenou verzi stáhnout a přehrát, atd.
Adresa weblogu:
www.akamonitor.cz/podcast.htm
případně http://weblogy.akamonitor.cz.

5.28.2006

Nové recenze, reportáže a monitoring časopisů

Na stránky portálu AKA MONITOR bylo zařazeno několik nových reportáží z odborných akcí a několik nových recenzí českých odborných knih. Aktualizovány byly stránky s obsahem monitorovaných časopisů. Přístup ke všem uvedeným rubrikám je z www.akamonitor.cz. Nové weblogy jsou dostrupné z adresy http://weblogy.akamonitor.cz. Těším se na Vaše návštěvy!

5.13.2006

Reportáž z kurzu LBMS věnovaného ITIL

Dne 10. května jsem se zúčastnil jednodenního kurzu pořádaného firmou LBMS na téma "Řízení služeb IT dle ITIL". Na moji původní reportáž z akce se dostanete využitím odkazu v rubrice reportáží na adrese: www.akamonitor.cz/reportaze.htm

5.08.2006

Nový weblog E-PODPIS

Na níže uvedené adresy je vystaven nový weblog věnovaný elektronickému ( digitálnímu ) podpisu s titulkem E-PODPIS. Adresa weblogu je www.akamonitor.cz/e-podpis.htm
 

5.04.2006

Upozornění na aktualizace stránek

Aktualizovány stránky:
výběr z obsahu aktuálních čísel časopisů:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

informace a obsahu připravovaných čísel časopisů
www.akamonitor.cz/dalsi.htm
v rubrice RECENZE jsou nové položky. Zajímavý titul je kniha GRADY
"ETIKA v podnikatelském prostředí".
http://ebooks.akamonitor.cz/etika.htm
Řadu komentovaných odkazů najdete mezi zprávami ve weblogu:
www.akamonitor.cz/ITIL/ a
www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Nezapomínejte, že na stránky většiny mých weblogů si můžete nastavit RSS čtečky.
www.akamonitor.cz/weblogy.htm


2.07.2006

Aktualizace stránek AKA MONITORu

Proběhla aktualizace stránek věnovaných monitoringu obsahu časopisů. V rubrice RECENZE je několik nových recenzí. Jedna z nich je věnována 4. dotisku knihy Jiřího Voříška: "Strategické řízení IS a systémová integrace". Nejvíce nových položek je ve weblogu věnovaném IT service managementu - ITSM/ITIL, který najdete využitím odkazu na adrese http://weblogy.akamonitor.cz/. Znovu opakuji, že většina mých weblogů nabízí službu RSS, usnadňují sledování jejich aktualizace. Výklad k RSS najdete na adrese http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.

1.04.2006

Aktualizace stránek a PF 2006

Dobrý den, přátelé! Především přeji všem návštěvníkům svých stránek štěstí, zdraví a úspěchy v roce 2006. Pf 2006 ZDE!
Na přelomu roku došlo k aktualizaci obsahu většiny weblogů a stránek věnovaných monitoringu obsahu časopisů. Zařazeny byly i nové původní recenze knih.
Arnošt Katolický