AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.07.2006

Aktualizace stránek AKA MONITORu

Proběhla aktualizace stránek věnovaných monitoringu obsahu časopisů. V rubrice RECENZE je několik nových recenzí. Jedna z nich je věnována 4. dotisku knihy Jiřího Voříška: "Strategické řízení IS a systémová integrace". Nejvíce nových položek je ve weblogu věnovaném IT service managementu - ITSM/ITIL, který najdete využitím odkazu na adrese http://weblogy.akamonitor.cz/. Znovu opakuji, že většina mých weblogů nabízí službu RSS, usnadňují sledování jejich aktualizace. Výklad k RSS najdete na adrese http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.