2.07.2006

Aktualizace stránek AKA MONITORu

Proběhla aktualizace stránek věnovaných monitoringu obsahu časopisů. V rubrice RECENZE je několik nových recenzí. Jedna z nich je věnována 4. dotisku knihy Jiřího Voříška: "Strategické řízení IS a systémová integrace". Nejvíce nových položek je ve weblogu věnovaném IT service managementu - ITSM/ITIL, který najdete využitím odkazu na adrese http://weblogy.akamonitor.cz/. Znovu opakuji, že většina mých weblogů nabízí službu RSS, usnadňují sledování jejich aktualizace. Výklad k RSS najdete na adrese http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.