8.05.2006

Nový weblog věnovaný SRM

Na níže uvedené adrese jsem zřídil odborný weblog zaměřený na téma:
"Software Requirements Management - SRM" - česky občas překládané jako "Správa (SW) požadavků". Ani tento nový weblog si neklade za cíl prezentovat informace pro špičkové profesionály. Jeho posláním je usnadnit rychlé vyhledání aktuálních informacích týkajících se tématu SRM především lidem z podnikové praxe a studentům. Téma nebude chápáno izolovaně, ale v kontextu s širší problematikou softwarových projektů a softwarového inženýrství. Weblog se nachází na adrese:
www.akamonitor.cz/SRM.htm
a odkaz na něj je zařazen do rozcestníku na weblogy portálu AKA MONITOR: http://weblogy.akamonitor.cz.