11.16.2006

ČR v EU - AKA MONITOR nový weblog

Problematika fondů Evropské unie se stává záležitostí celonárodní. Očekávaný přínos vstupu ČR do EU lze realizovat pouze tehdy, dokážeme-li změněné podmínky plně využít. To vyžaduje dokonalou, aktuální, spolehlivou a věcnou informovanost. Proto jsem doplnil kolekci odborných weblogů o stránku věnovanou tématu ČR v EU, s prioritní orientací na problematiku strukturálních fond. Nový weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/EU/e-unie.htm.
Sledování jeho obsahu usnadní automatické generování xml souboru pro RSS čtečky. Potřebná adresa, kterou je třeba zadat, je:
 www.akamonitor.cz/e-unie.xml.
 

11.14.2006

Weblog na téma Videokamery

Weblog věnovaný práci s videokamerou, se zařadil mezi nejnavštěvovanější stránky portálu AKA MONITOR. Najdete ho na adrese: http://www.akamonitor.cz/videokamery.htm

11.11.2006

Management procesů - informace o akci IIR Praha

Zdokonalování managementu procesů je ve většině firem z celé řady důvodů nevyhnutelné a velmi aktuální. Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku je velká. Dopady mohou být v podmínkách silné konkurence často nedozírné. Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání. A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. Více informací o této akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm

11.03.2006

10 LET na Internetu - AKA MONITOR

Letos je tomu právě 10 let od chvíle, kdy byly opublikovány první webové stránky, které se staly součástí vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA MONITOR. Byly věnovány tématu "INTERNET PRO VÁS" a představovaly kopii seriálu, který jsem publikoval v podnikových novinách ŠKODOVÁK. V tu dobu mělo sice v podniku k internetu přístup pouze několik vyvolených, zato zájem o seriál článků byl velký. Nedávno se mi pochlubil jeden bývalý škodovák, že má výstřižky z podnikových novin stále ještě uschovány jako upomínku na počátky internetu.
Dnes se měsíční návštěvnost webových stránek AKA MONITORU ( ve vlastní doméně a na freehostingových servrech ) blíží 300.000 přístupům.