11.11.2006

Management procesů - informace o akci IIR Praha

Zdokonalování managementu procesů je ve většině firem z celé řady důvodů nevyhnutelné a velmi aktuální. Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku je velká. Dopady mohou být v podmínkách silné konkurence často nedozírné. Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání. A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. Více informací o této akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm