11.16.2006

ČR v EU - AKA MONITOR nový weblog

Problematika fondů Evropské unie se stává záležitostí celonárodní. Očekávaný přínos vstupu ČR do EU lze realizovat pouze tehdy, dokážeme-li změněné podmínky plně využít. To vyžaduje dokonalou, aktuální, spolehlivou a věcnou informovanost. Proto jsem doplnil kolekci odborných weblogů o stránku věnovanou tématu ČR v EU, s prioritní orientací na problematiku strukturálních fond. Nový weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/EU/e-unie.htm.
Sledování jeho obsahu usnadní automatické generování xml souboru pro RSS čtečky. Potřebná adresa, kterou je třeba zadat, je:
 www.akamonitor.cz/e-unie.xml.