AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.16.2006

ČR v EU - AKA MONITOR nový weblog

Problematika fondů Evropské unie se stává záležitostí celonárodní. Očekávaný přínos vstupu ČR do EU lze realizovat pouze tehdy, dokážeme-li změněné podmínky plně využít. To vyžaduje dokonalou, aktuální, spolehlivou a věcnou informovanost. Proto jsem doplnil kolekci odborných weblogů o stránku věnovanou tématu ČR v EU, s prioritní orientací na problematiku strukturálních fond. Nový weblog najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/EU/e-unie.htm.
Sledování jeho obsahu usnadní automatické generování xml souboru pro RSS čtečky. Potřebná adresa, kterou je třeba zadat, je:
 www.akamonitor.cz/e-unie.xml.