12.28.2007

Přehled aktualního obsahu monitorovaných časopisů

Kompletní přehled obsahu princových vydání všech monitorovaných časopisů najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/aktualni.htm.

Kompletní přehled avizovaného obsahu lednových čísel monitorovaných časopisů najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/dalsi.htm

( pokud redakce tyto informace uveřejňují.)
Přeji všem návštěvníkům portálu akamonitor.cz hodně štěstí a zdraví do roku 2008!

10.18.2007

Novinky k 15. říjnu

V rubrice RECENZE najdete komentáře k několika titulům. Zaujmou vás možná texty věnované „Fotografie a světlo“ a „AKT – naučte se fotografovat kreativně“ . Podrobná recenze je věnována 12-tému vydání knihy Marketingový management. Odborné weblogy jsou aktualizovány – zejména ITIL-ITSM, SRM, IM a Projman2. Zocestník weblogůje na adrese: http://weblogy.akamonitor.cz.

8.21.2007

Novinky na portále

Na vzdělávacím a zpravodajském portále AKA MONITOR byl aktualizován obsah řady
rubrik a jednotlivých stránek. Zde jsou ty hlavní:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
jde o recenze titulů z oblasti ICT, ekonomiky a managementu,
www.akamonitor.cz/aktualni.htm
novinky v obsahu časopisů
www.akamonitor.cz/newbooks.htm
stručné upoutávky na nové knihy.
Těším se na vaše další návštěvy.

8.04.2007

„Správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠ

Upozorňuji na článek, uveřejněný na portálu www.akamonitor.cz/SRM.htm.Text je částí podrobnějšího pojednání, které je publikováno ve sborníku Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, pod názvem: „Pojetí a poslání předmětu „správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠMIE.“Jednou z prvních VŠ v ČR, kde se správa požadavků ( SP ) vyučuje jako samostatný předmět je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze . Ani na předních zahraničních VŠ dosud nelze hovořit o nějaké tradici. Ze strany VŠMIE jde o projev pochopení významu multidisciplinárního, komplexního, systémového a systematického přístupu k životnímu cyklu požadavků, zahrnujícímu technická a netechnická hlediska. Vědomí potřeby zvýšit pozornost poznatkům, které umožní studentům pochopit věci v souvislostech, mne vedlo k rozhodnutí, přijmout před rokem nabídku vedení VŠMIE a ujmout se předmětu nazvaného „správa požadavků“. Pestrost motivů vzniku požadavků, pestrost situací, za kterých vznikají, široká množina účastníků procesu a s tím související mimořádné nároky na kvalitu komunikace, směsice využívaných nástrojů, metod a technik, to a další skutečnosti opravňují tvrzení, že se vyplatí věnovat této moderní disciplině mimořádnou pozornost.

7.26.2007

Efektivní vzdělávání zaměstnanců

V rubrice RECENZE na mém portálu www.akamonitor.cz byla vystavena podrobná původní recenze pozoruhodné knihy vydané GRADA Publishing. Odpovídá na mnohé aktuální otázky týkající se vzdělávacích projektů.

7.16.2007

Řízení projektů v IT

Doporučuji Vaší pozornosti upoutávku na novou knihu CPressu! Jde o titul "Řízení projektů v IT". Informaci o knize, včetně odkazů na doprovodné zdroje, najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

7.06.2007

55 zpráv

Pokud jste dosud nenahlédli do weblogu věnovaného GPS navigaci, vězte, že k dnešnímu dni již obsahuje 55 zpráv! www.akamonitor.cz/gps.htm.

Recenze knihy "Informační systémy v podnikové praxi"

V rubrice RECENZE byla vystavena obsáhlá recenze pozoruhodné knihy Petra Sodomky, vydané CPressem. Hledejte ji na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/. ( Zpráva byla publikována e-mailem )

6.24.2007

Weblog věnovaný GPS se těší pozornosti

Návštěvnost teprve 2 měsíce "starého" weblogu věnovaného GPS, potěšitelně roste. Přispěla k tomu zřejmě skutečnost, že se s články týkajícími se GPS roztrhl pytel zejména v ICT časopisech, kterých mi prochází rukama měsíčně 25 kousků. Mám tedy o čem psát. Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/gps.htm. Zájemce bych chtěl upozornit, že nejde o stránky určené pro profesinály. Jako u ostatních weblogů, jde o jakýsi svérázný "protokol" mého vlastního poznávání této zajímavé a velmi perspektivní oblasti. Sám sbírám praktické zkušenosti teprve 2 měsíce. Navíc budu weblog směrovat stále více na méně známé aplikace GPS a na poznávání satelitních navigačních systémů jako takových. Na stránce weblogu najdete odkazy na povedené prezentace systému, které jsou sice v angličtině, ale jsou doplněny animacemi, takže žádný problém s pochopením obsahu sdělení. Kromě upoutávek na zdroje zařazuji tu a tam i své původní sdělení, nebo spíš úvahy. Těším se na vaše návštěvy na všech odborných stránkách, publikovaných formou weblogu.

5.09.2007

Nový weblog věnovaný GPS

Na adrese www.akamonitor.cz/gps.htm byl odstartován nový odborný weblog věnovaný GPS. Pozornost bude věnována nejen klasické aplikaci, ale i aplikacím novým - netradičním a systému GPS jako takovému.

4.28.2007

Aktualizace

Byly aktualizovány stránky věnované monitoringu obsahu časopisů.
Stránka s obsahem aktuálních čísel je hojně navštěvovaná, o upoutávky na obsah připravovaných čísel překvapivě zájem silně kolísá. Přiznám se, že jsem odhadoval právě opačnou situaci.
Weblog www.akamonitor.cz/newbooks.htm obsahuje nové upoutávky na knihy.
V rubrice RECENZE jsou nové položky.
Z rozcestníku http://weblogy.akamonitor.cz se dostanete na nové weblogy.
Během týdne bude zařazen další, již 14-tý odborný weblog věnovaný navigaci GPS.
K nejnavštěvovanějším stránkách portálu i nadále patří stránky odborných weblogů.

4.04.2007

Implementace ICT v MSP

Věnujte, prosím, pozornost obsahu nového odborného weblogu věnovaného problematice implementace ICT v malých a středních podnicích. Najdete ho na adrese:
http://www.akamonitor.cz/SMB.htm.

3.04.2007

DUALphone 3088 - moderní telefon

Svět je stále menší, kontaktů na delší vzdálenosti přibývá. Studenti se rozjíždějí stále více po celém světě, více lidem z řad pedagogů se daří vyjíždět na zahranční stáže, mezinárodní spolupráce na projektech se stává běžnou. Elektronická pošta slouží více méně spolehlivě, ale hlasovou mezilidskou komunikaci zřejmě nikdy zcela nenahradí. Telefonické spojení klasickou cestou je na delší vzdálenosti nákladné. Na pomoc přišel internetový komunikační systém SKYPE, který umožňuje hlasovou komunikaci zdarma ( mezi úživateli SKYPE ) nebo za výrazně nižší náklady ( mezi uživateli SKYPE na jedné straně a uživateli pevné nebo mobilní sítě na straně druhé). Na řadě míst na internetu jsou stále častěji uváděny vedle adresy e-mailu i "adresy" pro spojení pomocí SKYPE.Uživatel systému SKYPE si může vystačit s počítačem, vybaveným dobrým mikrofonem a reproduktorem. Je to levná výbava, ale s řadou omezení. Já jsem si stanovil vyšší nároky, které jsem vyjádřil v desateru přání, které jsem nazval "10 krát abych".
Zde je: Přál jsem si:
1 - abych nemusel sedět u počítače, když chci využívat SKYPE
2 - abych nebyl omezen délkou šňůry a měl možnost využít výhody bezdrátového telefonu
3 - abych nemusel pracovat s dvěma telefony - jeden pro SKYPE a druhý pro pevnou linku
4 - abych nemusel střídat telefony při přístupu k adresářům kontaktů
5 - abych mohl využívat většinu služeb, které poskytuje SKYPE instalovaný na PC, včetně služeb SkypeOut, SkypeIN a Skype VoiceMail,
6 - abych nemusel měnit svého operátora pevné linky, včetně čísla tel, přípojky
7 - abych se s telefonem dorozumívat přes zřetelný podsvícený barevný grafický displej,
8 - abych mohl využít výhody hlasitého telefonu a současně i handsfree funkce
9 - abych nebyl závislý na vestavěném akumulátoru a mohl používat dobíjecí výměnné baterie
10-abych nepřišel o možnost aktualizace SKYPE software, pokud možno bez pomoci PC
Jak jsem ukázal ve své recenzi vystavené na internetu, podařilo se mi najít telefon označený jako DUALphone 3088, který dokázal ( v době psaní této recenze pravděpodobně jako jediný ) uspokojit všechna přání uvedená v desateru. Jde o bezdrátový telefon pro komunikaci přes internet ( SKYPE ) i pro pevnou linku, který dokáže pracovat samostatně, bez připojení k počítači. SKYPE software je obsažen přímo v telefonu. DUALphone 3088 je malý zázrak současné techniky.
Popis telefonu s ukázkami vzhledu, ale především s podrobným výčtem vlastností a funkcí, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/dualphone/dualphone-3088.htm

2.25.2007

Novinky na portálu AKA MONITOR

Za poslední měsíc proběhla několkrát aktualizace řady webových stránek mého portálu. Omlouvám se za to, že trochu zadbávám aktualizaci právě této stránky, pokusím se to napravit. Nový obsah najdete především na stránkách odborných webogů, dostupných z rozcestníku na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz
dále v rubrice RECENZE a na obou stránkách věnovaných monitoringu obsahu časopisů.
Hodně pozornosti jsem věnoval obsahu stránky věnované informačnímu managementu
www.akamonitor.cz/IM.htm .
V nejbližší době spustím moderovanou uzavřenou odbornou elektronickou konferenci ( mailing list ) věnovanou diskuzi k obsahu zpráv publikovaných na stránce uvedeného weblogu. Sledujte obsah stránky.

2.03.2007

Nezapomeňte!

Na níže uvedené adrese máte možnost nahlédnout do nabídky článků a do plánovaného obsahu CD/DVD přiložených k příštím číslům 25-ti časopisů, zahrnutých do monitoringu AKA MONITORu.
www.akamonitor.cz/dalsi.htm
S obsahem aktuálních ( již vydaných ) čísel se můžete seznámit na adrese:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm.


1.15.2007

Novinky

Na přelomu starého a nového roku došlo k aktualizaci obsahu stránek věnovaných:
- monitoringu časopisů
- recenzím knih českých vydavatelství
- ke zřízení nového odborného weblogu věnovaného informačnímu managementu
- k aktualizaci obsahu řady stávajících weblogů.
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

www.akamonitor.cz/dalsi.htm
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://weblogy.akamonitor.cz
www.akamonitor.cz/IM.htm