3.04.2007

DUALphone 3088 - moderní telefon

Svět je stále menší, kontaktů na delší vzdálenosti přibývá. Studenti se rozjíždějí stále více po celém světě, více lidem z řad pedagogů se daří vyjíždět na zahranční stáže, mezinárodní spolupráce na projektech se stává běžnou. Elektronická pošta slouží více méně spolehlivě, ale hlasovou mezilidskou komunikaci zřejmě nikdy zcela nenahradí. Telefonické spojení klasickou cestou je na delší vzdálenosti nákladné. Na pomoc přišel internetový komunikační systém SKYPE, který umožňuje hlasovou komunikaci zdarma ( mezi úživateli SKYPE ) nebo za výrazně nižší náklady ( mezi uživateli SKYPE na jedné straně a uživateli pevné nebo mobilní sítě na straně druhé). Na řadě míst na internetu jsou stále častěji uváděny vedle adresy e-mailu i "adresy" pro spojení pomocí SKYPE.Uživatel systému SKYPE si může vystačit s počítačem, vybaveným dobrým mikrofonem a reproduktorem. Je to levná výbava, ale s řadou omezení. Já jsem si stanovil vyšší nároky, které jsem vyjádřil v desateru přání, které jsem nazval "10 krát abych".
Zde je: Přál jsem si:
1 - abych nemusel sedět u počítače, když chci využívat SKYPE
2 - abych nebyl omezen délkou šňůry a měl možnost využít výhody bezdrátového telefonu
3 - abych nemusel pracovat s dvěma telefony - jeden pro SKYPE a druhý pro pevnou linku
4 - abych nemusel střídat telefony při přístupu k adresářům kontaktů
5 - abych mohl využívat většinu služeb, které poskytuje SKYPE instalovaný na PC, včetně služeb SkypeOut, SkypeIN a Skype VoiceMail,
6 - abych nemusel měnit svého operátora pevné linky, včetně čísla tel, přípojky
7 - abych se s telefonem dorozumívat přes zřetelný podsvícený barevný grafický displej,
8 - abych mohl využít výhody hlasitého telefonu a současně i handsfree funkce
9 - abych nebyl závislý na vestavěném akumulátoru a mohl používat dobíjecí výměnné baterie
10-abych nepřišel o možnost aktualizace SKYPE software, pokud možno bez pomoci PC
Jak jsem ukázal ve své recenzi vystavené na internetu, podařilo se mi najít telefon označený jako DUALphone 3088, který dokázal ( v době psaní této recenze pravděpodobně jako jediný ) uspokojit všechna přání uvedená v desateru. Jde o bezdrátový telefon pro komunikaci přes internet ( SKYPE ) i pro pevnou linku, který dokáže pracovat samostatně, bez připojení k počítači. SKYPE software je obsažen přímo v telefonu. DUALphone 3088 je malý zázrak současné techniky.
Popis telefonu s ukázkami vzhledu, ale především s podrobným výčtem vlastností a funkcí, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/dualphone/dualphone-3088.htm