8.21.2007

Novinky na portále

Na vzdělávacím a zpravodajském portále AKA MONITOR byl aktualizován obsah řady
rubrik a jednotlivých stránek. Zde jsou ty hlavní:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
jde o recenze titulů z oblasti ICT, ekonomiky a managementu,
www.akamonitor.cz/aktualni.htm
novinky v obsahu časopisů
www.akamonitor.cz/newbooks.htm
stručné upoutávky na nové knihy.
Těším se na vaše další návštěvy.

8.04.2007

„Správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠ

Upozorňuji na článek, uveřejněný na portálu www.akamonitor.cz/SRM.htm.Text je částí podrobnějšího pojednání, které je publikováno ve sborníku Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, pod názvem: „Pojetí a poslání předmětu „správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠMIE.“Jednou z prvních VŠ v ČR, kde se správa požadavků ( SP ) vyučuje jako samostatný předmět je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze . Ani na předních zahraničních VŠ dosud nelze hovořit o nějaké tradici. Ze strany VŠMIE jde o projev pochopení významu multidisciplinárního, komplexního, systémového a systematického přístupu k životnímu cyklu požadavků, zahrnujícímu technická a netechnická hlediska. Vědomí potřeby zvýšit pozornost poznatkům, které umožní studentům pochopit věci v souvislostech, mne vedlo k rozhodnutí, přijmout před rokem nabídku vedení VŠMIE a ujmout se předmětu nazvaného „správa požadavků“. Pestrost motivů vzniku požadavků, pestrost situací, za kterých vznikají, široká množina účastníků procesu a s tím související mimořádné nároky na kvalitu komunikace, směsice využívaných nástrojů, metod a technik, to a další skutečnosti opravňují tvrzení, že se vyplatí věnovat této moderní disciplině mimořádnou pozornost.