10.26.2008

Aktualizována většina weblogů

Obsah velké části weblogů a stránka s monitoringem časopisů byly aktualizovány!
Nejnavštěvovanějšími weblogy AKA MONITORu jsou:
- weblog věnovaný ITIL, CoBIT, ITSM -
www.akamonitor.cz/ITIL/
- weblog věnovaný digitální fotografii -
www.akamonitor.cz/digifoto.htm
- weblog věnovaný novým knihám - www.akamonitor.cz/newbooks.htm
Měsíční návštěvnost stránek AKA MONITORu ( ve vlastní doméně a na stránkách webhostingových serverů ) činila v srpnu 322.544 přístupů.


10.19.2008

Další weblogy AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.

10.01.2008

Aktualizace stránek portálu akamonitor.cz

Aktualizace jednotlivých stránek často předbíhá aktualizaci této informační stránky. Pokusím se to napravit. Každopádně k dnešnímu dni byla většina stránek-weblogů, na které jsou odkazy v rozcestníku weblogů, doplněna o celou řadu zpráv. Rovněž byly vystaveny nové recenze knih, doplněn weblog "The Best of..." a obnoveny informace o obsahu aktuálních čísel bezmála 30-ti časopisů zařazených do monitoringu na akamonitorů. Takže:
http://webogy.akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/aktualni.htm

7.12.2008

1166 zpráv na stránkách weblogů AKA

Možná nevíte, že weblogy AKA MONITORu obsahují k dnešnímu dni 1166 zpráv. Rekordmanem je weblog věnovaný tématům: ITIL-ITSM-CoBIT ( www.akamonitor.cz/ITIL/ ). Obsahuje 241 zpráv. Nejmladší je weblog věnovaný Information Quality Managementu - metodice TIQM. ( www.akamonitor.cz/tiqm.htm ).

Aktualizována stránka věnovaná obsahu časopisů

Na adrese www.akamonitor.cz/aktualni.htm byla aktualizována informace o obsahu aktuálních čísel monitorovaných časopisů.

Nové zprávy na téma BPM a TIQM

2 odborné weblogy věnovaná BPM aTIQM se pomalu ale jistě plní odkazy na zajímavé zdroje.
Najdete je na adresách:
www.akamonitor.cz/BPM.htm a
www.akamonitor.cz/tiqm.htm7.03.2008

AKA VÝBĚR

Vzdělávací a zpravodajský portál AKA MONITOR obsahuje stovky stránek plných nejrůznějších informací. Zvláštní místo náleží stránkám s obsahem monitorujícím kolem 30-ti časopisů, stránkám s recenzemi knih českých vydavatelství a téměř dvěma desítkám weblogů, obsahujícím odkazy na zdroje setříděné podle témat. O novinkách ve struktuře portálu AKA MONITOR informuje tento weblog.
Nově zřízený weblog AKA VÝBĚR bude obsahovat odkazy na nejzajímavější články z časopisů, na nejzajíměvější recenze a nejzajímavější webové stránky různých webových portálů. Výběr bude subjektivní a bude odpovídat hlavnímu zaměření AKA MONITORu, které leží někde v průsečíku témat, jako je:
ICT, management, ekonomika, vzdělávání.
Pokud se portfolio Vašich zájmů bude blížit tomuto segmentu poznatkového bohatství, může Vám být obsah nového weblogu užitečný - což bych si, přirozeně, velmi přál.
Adresa nového weblogu je www.akamonitor.cz/vyber.htm.

Nový časopis v monitoringu AKA MONITOR

Poté, co byly do monitoringu zařazeny časopisy "DIGIfoto" a "Úspěch", chystám k zařazení další časopis od CPressu. Jde o titul ComputerDesign. Zajímavé bude srovnání jeho obsahu s časopisem ITCAD, který je v monitoringu již delší dobu. Pokud jste si existence časopisu CDesign dosud nevšimli, můžete se podívat přímo na webovou stránku titulu na adrese www.cdesign.cz.

Aktualizace stránek AKA MONITORu

V uplynulém měsíci byly aktualizovány stránky věnované monitoringu časopisů, recenzím odborných knih a většiny profesionálních weblogů AKA MONITORu:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

http://weblogy.akamonitor.cz/
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

Nový profesionální weblog na AKA MONITORu

Kromě weblogu věnovaného BPM - www.akamonitor.cz/BPM.htm byl zřízen dalšíweblog věnovaný Information Quality Manaementu, především metodice TIQM. Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/tiqm.htm. Jedná se o partnerský weblog k weblogu věnovanému informačnímu managementu www.akamoitor.cz/IM.htm.

Nový odborný weblog

Před 3 měsíci jsem zřídil nový weblog věnovaný procesnímu řízení - BPM. K dnešnímu dni obsahuje přes 70 komentovaných odkazů a zpráv. Obsah tohoto weblogu je přebírán prestižním BPM portálem s webovou adresou www.procesy.cz.

5.19.2008

ÚSPĚCH - časopis API

Počet časopisů monitorovaných na stránkách AKA MONITORU dosáhl 28 titulů. Posledním byl čtvrtletník "ÚSPĚCH". Vydavatelem časopisu je API – Akademie Produktivity a Inovací, s.r.o., která se považuje za centrum odbornosti a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství. Takto je prezentována na webu. Aktuální číslo časopisu je plně věnováno problematice kontinuálního zlepšování procesů. 2 citáty z editoriálu aktuálního čísla:
- “Kontinuální zlepšování procesů je nevyhnutelnou aktivitou, do které by měli být zapojeni všichni pracovníci“.
- “Kaizen lze přeložit jako dlouhodobý proces změn k lepšímu.“
Informaci o obsahu časopisu najdete ZDE-ZDE.

5.04.2008

Aktualizace obsahu stránek AKA MONITORu

Nové puvodní recenze knih najdete na v rubrice RECENZE:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

Řadu nových komentovaných upoutávek na další tituly knih najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

V nedávno vystaveném odborném weblogu věnovaném Procesnímu řízení - BPM přibylo několik desítek nových komentovaných odkazů na cenné zdoje:
www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Do monitoringu budou v nejbližších dnech zařazeny časopisy DIGIfoto
a Computer Design.
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Měsíční návštěvnost webových stránek AKA MOINITORu v doméně akamonitor.cz a na dalších hostingových servrech přesáhla v dubnu 2008 330.000 přístupů!
Děkuji všem pravidelným návštěvníkům svého portálu za projevovanou přízeň!

4.16.2008

Aktuality - Informace - nový weblog

Na níže uvedené adrese byl zřízen nový weblog, který bude věnován zpravodajství o aktuálních událostech, týkajících se oblastí, kterým se věnují stránky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzdělávání a pod.) Weblog obsahuje stručně komentované upoutávky a odkazy na konference, semináře, workshopy, kurzy a pod. pořádané v České republice a ve Slovenské republice. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.
Adresa nového weblogu je: www.akamonitor.cz/informace.htm.

4.11.2008

Weblog věnovaný e-learningu

Z důvodu většího komfortu návštěvíků i správce webové stránky, byla nahrazena stránka orientovaná na e-learning, ( zřízená v roce 2002 ), weblogem "E-LEARNING AKA", který je na adrese:
www.akamonitor.cz/E-L.htm. Dostanete se na něj rovněž z rozcestníku pro sadu existujících weblogů, který najdete na adrese http://weblogy.akamonitor.cz.

4.08.2008

BPM - Nový weblog na portálu AKA MONITOR

Jedním z aktuálních témat, souvisejících s inovací systémů řízení firem a institucí, je téma "procesní řízení". Rozhodl jsem se doplnit sadu odborných weblogů o weblog orientovaný na business process management ( BPM ). Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR. Obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční ( převážně anglické ) zdroje v literatuře, v časopisech a na webu.
Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

4.05.2008

Naučte se používat expoziční čas kreativně - recenze

V rubrice RECENZE jsem vystavil původní recenzi knihy Bryana Petersona "Naučte se používat expoziční čas kreativně", kterou vydal v r. 2008 Zoner Press. Adresa rozcestníku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.04.2008

SKYPE - kompletní průvodce

GRADA vydala velmi potřebný kompletní průvodce Skypem. Obsahuje nejen přehled nejrůznějších situací, během kterých nachází SKYPE své uplatnění, ale také poměrně podrobný technický pohled na systém Skype. Komentovanou upoutávku najdete ve weblogu věnovaném novým knihám a podrobnou recenzi v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm

http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.02.2008

On-line kurzy firmy Dashofer

Firma Dashofer Verlag nabízí širokou škálu on-line kurzů.
Seznámil jsem se s šestí z nich a byl jsem přijemně překvapen nejen kvalitou obsahu, ale i promyšleným přístupem.
Malou slideshow jsem vystavil na adrese:
http://www.akamonitor.cz/DHV/
Jeden z kurzů jsem se snažil přiblížit a doporučit na stránkách svého portálu již v únoru 2005. Moji recenzi s ukázkami si můžete ještě dnes prohlédnout na adrese:
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm.
Během několika posledních let se on-line vzdělávání velmi rychle rozšířilo. Různé firmy volí různé přístupy. Přístup firmy Dashofer patří k těm jednoduchým a účinných - proto i pozoruhodným.

3.23.2008

Nové recenze a nové upoutávky

V rubrice RECENZE byly na AKA MONITORu opublikovány nové recenze knih.
Ve weblogu věnovaném komentovaným upoutávkám na nové knihy najdete nové zprávy.
Adresy: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

3.17.2008

Finanční analýza podniku

V rubrice RECENZE na AKA MONITORu najdete odkaz na podrobnou recenzi knihy CPressu na téma "Finanční analýza podniku". Recenze je pojata současně jako konspekt hlavních myšlenek autora.
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

3.12.2008

Konference věnovaná elektronickým knihám

Na portálu AKA MONITOR najdete odkaz na elektronickou konferenci, kterou jsem zřídil před 10-ti lety jako yahoogroup. Název konference byl "elbooks". Časem jsem, jako moderátor odpovědný za obsah konference, ztratil kontrolu nad obsahovým zaměřením příspěvků. Diskuse se začala ubírat směrem, který neodpovídal původnímu zaměření. Rozhodl jsem se proto konferenci elbooks zrušit. Současně jsem otevřel konferenci se stejným zaměřením, ale s pečlivěji nastavenými pravidly, které by měly zamezit zneužití konference. Nový název konference je "elbooks2". Zvolíte-li na portálu Yahoo! v menu GROUPS, najdete konferenci zadáním názvu. Věřím, že opravdoví zájemci o elektronické knihy pochopí tuto změnu a "přestěhují" své aktivity směrem k nově zřízené konferenci. Nejsnadnější přístup ( přes LOGO ) do konference najdete na stránce weblogu věnovaném Novým knihám: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

Aktualizace

Tentokrát se trochu pozdržela aktualizace stránky s monitoringem aktuálně vydaných čísel časopisů, za což se omlouvám. Dnes jsem vystavil nový obsah témař u všech titulů. Stránku s monitoringem najdete na www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
V rubrice RECENZE a na stránce weblogu věnovaného novým knižním titulům, najdete několik nových původních recenzí a komentovaných upoutávek:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

2.21.2008

Nepřehlédněte!

Nepřehlédněte nové recenze na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.
Do monitoringu časopisů byl zařazen nový titul www.akamonitor.cz/aktualni.htm.

Nedávno zřízený weblog věnovaný satelitním digitálním tunerům se dobře chytl, o čemž svědčí nejen rostoucí návštěvnost, ale i sprcha e-mailů od návštěvníků, kteří přijali dobře orientaci weblogu na potenciální a začínající uživatele www.akamonitor.cz/satdigituner.htm.

1.13.2008