3.23.2008

Nové recenze a nové upoutávky

V rubrice RECENZE byly na AKA MONITORu opublikovány nové recenze knih.
Ve weblogu věnovaném komentovaným upoutávkám na nové knihy najdete nové zprávy.
Adresy: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

3.17.2008

Finanční analýza podniku

V rubrice RECENZE na AKA MONITORu najdete odkaz na podrobnou recenzi knihy CPressu na téma "Finanční analýza podniku". Recenze je pojata současně jako konspekt hlavních myšlenek autora.
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

3.12.2008

Konference věnovaná elektronickým knihám

Na portálu AKA MONITOR najdete odkaz na elektronickou konferenci, kterou jsem zřídil před 10-ti lety jako yahoogroup. Název konference byl "elbooks". Časem jsem, jako moderátor odpovědný za obsah konference, ztratil kontrolu nad obsahovým zaměřením příspěvků. Diskuse se začala ubírat směrem, který neodpovídal původnímu zaměření. Rozhodl jsem se proto konferenci elbooks zrušit. Současně jsem otevřel konferenci se stejným zaměřením, ale s pečlivěji nastavenými pravidly, které by měly zamezit zneužití konference. Nový název konference je "elbooks2". Zvolíte-li na portálu Yahoo! v menu GROUPS, najdete konferenci zadáním názvu. Věřím, že opravdoví zájemci o elektronické knihy pochopí tuto změnu a "přestěhují" své aktivity směrem k nově zřízené konferenci. Nejsnadnější přístup ( přes LOGO ) do konference najdete na stránce weblogu věnovaném Novým knihám: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

Aktualizace

Tentokrát se trochu pozdržela aktualizace stránky s monitoringem aktuálně vydaných čísel časopisů, za což se omlouvám. Dnes jsem vystavil nový obsah témař u všech titulů. Stránku s monitoringem najdete na www.akamonitor.cz/aktualni.htm.
V rubrice RECENZE a na stránce weblogu věnovaného novým knižním titulům, najdete několik nových původních recenzí a komentovaných upoutávek:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.