4.16.2008

Aktuality - Informace - nový weblog

Na níže uvedené adrese byl zřízen nový weblog, který bude věnován zpravodajství o aktuálních událostech, týkajících se oblastí, kterým se věnují stránky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzdělávání a pod.) Weblog obsahuje stručně komentované upoutávky a odkazy na konference, semináře, workshopy, kurzy a pod. pořádané v České republice a ve Slovenské republice. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.
Adresa nového weblogu je: www.akamonitor.cz/informace.htm.

4.11.2008

Weblog věnovaný e-learningu

Z důvodu většího komfortu návštěvíků i správce webové stránky, byla nahrazena stránka orientovaná na e-learning, ( zřízená v roce 2002 ), weblogem "E-LEARNING AKA", který je na adrese:
www.akamonitor.cz/E-L.htm. Dostanete se na něj rovněž z rozcestníku pro sadu existujících weblogů, který najdete na adrese http://weblogy.akamonitor.cz.

4.08.2008

BPM - Nový weblog na portálu AKA MONITOR

Jedním z aktuálních témat, souvisejících s inovací systémů řízení firem a institucí, je téma "procesní řízení". Rozhodl jsem se doplnit sadu odborných weblogů o weblog orientovaný na business process management ( BPM ). Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR. Obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční ( převážně anglické ) zdroje v literatuře, v časopisech a na webu.
Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

4.05.2008

Naučte se používat expoziční čas kreativně - recenze

V rubrice RECENZE jsem vystavil původní recenzi knihy Bryana Petersona "Naučte se používat expoziční čas kreativně", kterou vydal v r. 2008 Zoner Press. Adresa rozcestníku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.04.2008

SKYPE - kompletní průvodce

GRADA vydala velmi potřebný kompletní průvodce Skypem. Obsahuje nejen přehled nejrůznějších situací, během kterých nachází SKYPE své uplatnění, ale také poměrně podrobný technický pohled na systém Skype. Komentovanou upoutávku najdete ve weblogu věnovaném novým knihám a podrobnou recenzi v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm

http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.02.2008

On-line kurzy firmy Dashofer

Firma Dashofer Verlag nabízí širokou škálu on-line kurzů.
Seznámil jsem se s šestí z nich a byl jsem přijemně překvapen nejen kvalitou obsahu, ale i promyšleným přístupem.
Malou slideshow jsem vystavil na adrese:
http://www.akamonitor.cz/DHV/
Jeden z kurzů jsem se snažil přiblížit a doporučit na stránkách svého portálu již v únoru 2005. Moji recenzi s ukázkami si můžete ještě dnes prohlédnout na adrese:
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm.
Během několika posledních let se on-line vzdělávání velmi rychle rozšířilo. Různé firmy volí různé přístupy. Přístup firmy Dashofer patří k těm jednoduchým a účinných - proto i pozoruhodným.