4.16.2008

Aktuality - Informace - nový weblog

Na níže uvedené adrese byl zřízen nový weblog, který bude věnován zpravodajství o aktuálních událostech, týkajících se oblastí, kterým se věnují stránky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzdělávání a pod.) Weblog obsahuje stručně komentované upoutávky a odkazy na konference, semináře, workshopy, kurzy a pod. pořádané v České republice a ve Slovenské republice. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.
Adresa nového weblogu je: www.akamonitor.cz/informace.htm.