4.08.2008

BPM - Nový weblog na portálu AKA MONITOR

Jedním z aktuálních témat, souvisejících s inovací systémů řízení firem a institucí, je téma "procesní řízení". Rozhodl jsem se doplnit sadu odborných weblogů o weblog orientovaný na business process management ( BPM ). Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR. Obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční ( převážně anglické ) zdroje v literatuře, v časopisech a na webu.
Weblog najdete na adrese: www.akamonitor.cz/BPM.htm.

Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.