5.19.2008

ÚSPĚCH - časopis API

Počet časopisů monitorovaných na stránkách AKA MONITORU dosáhl 28 titulů. Posledním byl čtvrtletník "ÚSPĚCH". Vydavatelem časopisu je API – Akademie Produktivity a Inovací, s.r.o., která se považuje za centrum odbornosti a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství. Takto je prezentována na webu. Aktuální číslo časopisu je plně věnováno problematice kontinuálního zlepšování procesů. 2 citáty z editoriálu aktuálního čísla:
- “Kontinuální zlepšování procesů je nevyhnutelnou aktivitou, do které by měli být zapojeni všichni pracovníci“.
- “Kaizen lze přeložit jako dlouhodobý proces změn k lepšímu.“
Informaci o obsahu časopisu najdete ZDE-ZDE.