7.03.2008

AKA VÝBĚR

Vzdělávací a zpravodajský portál AKA MONITOR obsahuje stovky stránek plných nejrůznějších informací. Zvláštní místo náleží stránkám s obsahem monitorujícím kolem 30-ti časopisů, stránkám s recenzemi knih českých vydavatelství a téměř dvěma desítkám weblogů, obsahujícím odkazy na zdroje setříděné podle témat. O novinkách ve struktuře portálu AKA MONITOR informuje tento weblog.
Nově zřízený weblog AKA VÝBĚR bude obsahovat odkazy na nejzajímavější články z časopisů, na nejzajíměvější recenze a nejzajímavější webové stránky různých webových portálů. Výběr bude subjektivní a bude odpovídat hlavnímu zaměření AKA MONITORu, které leží někde v průsečíku témat, jako je:
ICT, management, ekonomika, vzdělávání.
Pokud se portfolio Vašich zájmů bude blížit tomuto segmentu poznatkového bohatství, může Vám být obsah nového weblogu užitečný - což bych si, přirozeně, velmi přál.
Adresa nového weblogu je www.akamonitor.cz/vyber.htm.