7.03.2008

Nový profesionální weblog na AKA MONITORu

Kromě weblogu věnovaného BPM - www.akamonitor.cz/BPM.htm byl zřízen dalšíweblog věnovaný Information Quality Manaementu, především metodice TIQM. Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/tiqm.htm. Jedná se o partnerský weblog k weblogu věnovanému informačnímu managementu www.akamoitor.cz/IM.htm.