1.30.2009

Nový weblog 5 x NEJ

Stránka www.akamonitor.cz/aktualni.htm, obsahující
obsahy monitorovaných časopisů bude postupně nahrazována
novým weblogem "5xNEJ". Bude obsahovat seznamy
nejzajímavějších 5-ti článků každého výtisku monitorovaného
časopisu. Adresa blogu bude www.akamonitor.cz/5xnej.htm.