AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.30.2009

Nový weblog 5 x NEJ

Stránka www.akamonitor.cz/aktualni.htm, obsahující
obsahy monitorovaných časopisů bude postupně nahrazována
novým weblogem "5xNEJ". Bude obsahovat seznamy
nejzajímavějších 5-ti článků každého výtisku monitorovaného
časopisu. Adresa blogu bude www.akamonitor.cz/5xnej.htm.