3.26.2009

Recenze knihy "Zahraniční obchod - teorie a praxe"

Zahraniční obchod - teorie a praxe

Na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
najdete odkaz na novou recenzi knihy GRADY
"Zahraniční obchod - teorie a praxe".
Kniha podává přehled o problematice vnějších ekonomických vztahů a o zahraničněobchodní politice ČR. Věnuje se nejen teoretickým, ale v plné míře i praktickým tématům: jak úspěšně zvládnout předkontraktační přípravu, jak řešit závazkové vztahy v mezinárodním obchodním a hospodářském styku, informuje o vybraných typech smluv a podrobně seznamuje čtenáře s obsahem kupní smlouvy. Kniha se věnuje také logistice, způsobům podpory obchodu a formám zpracování trhu. Text doplňují příklady z praxe, odkazy na důležité webové stránky a další zdroje informací a vzory nejdůležitějších dokumentů používaných v mezinárodním obchodě.