4.18.2009

Objektivní (on-line) text znalostí a schopností BA

Business Analyst Assessment
Objektivní (on-line) text znalostí a schopností BA
www.akamonitor.cz/assess.htm