5.27.2009

Nejspíš jste to ani nepostřehli...

Vzdělávací a zpravodajský portál AKA MONITOR se nepozorovaně přesunul od registrátora a poskytovatele webhostingu Volný.cz na nové místo. Od 22. května 2009 využívám služeb registrátora "regZone!cz" a poskytovatele webhostingu "CZECHIA". Moje obavy z výpadku přístupnosti portálu během přesunu se nenaplnily díky vzorné přípravě nového partnera. Mé poněkud riskantní rozhodnutí, že si pro přesun obsahu domény vystačím sám, se díky perfektní podpoře se strany operátorů Czechie neprojevilo na kvalitě služeb mého portálu. V současné době zpracovávám přehled problémů řešených během přesunu. Uvažuji o tom, že se o své zkušenosti na stránkách svého portálu v nejbližší době podělím, abych dodal odvahy všem, kdo - z jakýchkoliv důvodů - uvažují o poldobném kroku.

5.24.2009

Returnil Virtual System 2008 - ochrana vašeho systému

Tato zpráva je určena především všem těm, kdo se
občas potřebují dát na svém počítači na cestu
určitého dobrodružství.
Mám na mysli zejména poněkud odvážnější surfování
na internetu,nebo experimentování z novým programem.
Jedno i druhé může být zdrojem potíží, může vyvolat
zdržení v práci při odstraňování následků riskantního
počínání. Nezřídka se stane,že dva programy, z nichž
každý samostatně se chová perfektně, jsou-li instalovány
a provozovány současně, mohou se navzájem rušit, nebo
i blokovat. Stahování souborů ze zdrojů, u kterých
nejsme přesvědčeni o spolehlivosti, může vést
k zavirování počítače, atd.
Existuje způsob, jak se před nepříznivými důsledky
spolehlivě ochránit.
Na softwarovém trhu je produkt nazvaný:
"Returnil Virtual System 2008". Vyskytuje se ve dvou
verzích. Verze personal edition je pro domácí použití
zdarma a verze premium edition je placenou verzí.
Program umožňuje ochranu systému před viry, spyware
a jiným nebezpečím při surfování internetem. Ochrana
systému je zabezpečena unikátním způsobem.

Pokud je ochrana aktivní, systém Windows je spuštěn
z kopie diskového oddílu, která je programem vytvořena
při startu. Veškeré změny a modifikace jsou po ukončení
systému ztraceny. Po restartu počítače je systém
uveden do stavu, ve kterém byl před aktivováním této
ochrany.
Na následující adrese jsem vystavil krátkou slideshow:
http://www.akamonitor.cz/returnil/
Zde si můžete prohlédnout prostředí práce v personal
edition.
Program ( ve verzi personal edition ) jsem vyzkoušel
a ověřil jsem si, že po restartu zmizely všechny
změny (nové programy i nová data, resp. změny v datech)
a systém byl uveden do původního stavu. Nepozoroval
jsem výraznější zpomalení funkce. Instalace programu
i jeho ovládání je bez problémů.
Program si můžete stáhnout na následující adrese:
http://www.returnilvirtualsystem.com/
Při surfování jsem měl větší pocit bezpečí, využil jsem
i možnost ochrany citlivých souborů a jak se ukázalo,
pomocí flešky, kterou jsem včas odpojil, jsem dosáhl
i uchování vybraných dat ( i když je to vlastně v rozporu
s posláním programu ) pořízených v systému ochrany.
Myslím, že se vám program může hodit, nejen pro pocit
většího bezpečí při surfování po méně bezpečných
stránkách, ale zejména při testování nových free
programů. u kterých připouštíte riziko konfliktu.


5.14.2009

TWITTER VIDEO AKA

Na webu existuje celá řada stránek s multimediálním obsahem věnovaným mikroblogovací službě TWITTER a dalším sociálním sítím. Vzhledem k specifičnosti formátu byl zřízen samostatný odborný weblog věnovaný odkazům na tento formát zdrojů.
Adresa weblogu je
www.akamonitor.cz/twiteo.htm

5.11.2009

Vizuální komunikace - Teorie barev

Vizuální komunikace - Teorie barev
Poruchy ve vnímání barev a poruchy barvocitu
BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU
Návštěvníci mého vzdělávacího a zpravodajského portálu vědí,
že mi rukama prochází několik desíte k časopisů a mnoho knih
českých vydavatelství. Monitoring obsahu časopisů a recenze
knižních titulů vyžadují pečlivé prostudování obsahu. Tuto práci
mi velmi znesnadňuje skutečnost, že v řadě případů nejsou
respektovány zásady pro optimální volbu barev z hlediska
čitelnosti obsahu.
Snížená schopnost kontrastního vidění
v takových podmínkách vede k nadměrné únavě očí.
Proto 
jsem se rozhodl sestavit rešerši webových stránek zaměřených
na toto téma. Vše se, zjednodušeně řečeno, točí především
kolem barevného kruhu. Nejsem v této oblasti odborníkem, proto
je výběr zdrojů více méně závislý na nabídce vyhledávacího 
systému Google, kde jsem použil jako klíč fráze: „kontrastní vidění“,
a „kruh barev“. Tato rešerše mi usnadní odkazy při formulaci
připomínek redakcím, které zásady optimální volby barev
v grafickém designu textových stráněk nedodržují.
Rešerše je uvedena na TÉTO adrese.

5.09.2009

Adresa weblogu věnovaného Twitteru

Dodatek k minulé zprávě:
adresa nového weblogu věnovaného mikroblogovací službě Twitter je:

TWITTER.com - Nový weblog věnovaný mikroblogovací službě Twitter

Nástup služby RSS jsem zachytil v zárodku, stejně jako publikování
pomocí blogů. Trochu se stydím za to, že jsem nástup mikroblogování
zachytil se zpožděním. Krátký článek o Twitteru jsem před 2 léty
odložil. Weblog věnovaný sociálním sítím jsem vystavil před půl rokem
( www.akamonitor.cz/socsite.htm )
Hlavní přednosti služby Twitter, spočívající ve snadném provazování
obsahu zpráv na jednotlivých účtech a s tím spojeného potenciálu
služby pro oblast businessu, jsem si povšiml se zpožděním téměř
dvou let. Snažím se to dohnat v době, kdy je Twitter již nejrychlejí se
rozvíjející službou na webu a kdy prokázal své efektivní uplatnění
v celé řadě oblastí společnosti. Obamu sleduje na Twitteru milion lidí.
Obsah nového weblogu bude navazovat na mé účty na Twitteru:
http://twitter.com/akamonitor - novinky na portálu AKA MONITOR
a
http://twitter.com/akatwittcz - odkazy na zprávy v češtině
http://twitter.com/akatwittde - odkazy na zprávy v němčině
http://twitter.com/akatwitten - odkazy na zprávy v angličtině
Budu se snažit dohnat co se dá a nahradit zpoždění kvalitou
a aktuálností vybraných odkazů.
Arnošt Katolický
------------------------
http://weblogy.akamonitor.cz
 
 

5.06.2009

AKA MONITOR na Twitteru

Portál www.akamonitor.cz rozšířil svoji prezenci na Twitteru.
V současné době vám nabízí:
http://twitter.com/akamonitor - odkazy na zajímavý obsah na stránkách portálu
---
http://twitter.com/akatwittcz - odkazy na problematiku Twitteru samého v češtině
http://twitter.com/akatwitten - odkazy na problematiku Twitteru samého v angličtině
http://twitter.com/akatwittde - odkazy na problematiku Twitteru samého v němčině
http://twitter.com/akatwitt - souhrn odkazů na problematiku Twitteru samého
---
Můžete si vybrat.
Arnošt KAtolický