5.11.2009

Vizuální komunikace - Teorie barev

Vizuální komunikace - Teorie barev
Poruchy ve vnímání barev a poruchy barvocitu
BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU
Návštěvníci mého vzdělávacího a zpravodajského portálu vědí,
že mi rukama prochází několik desíte k časopisů a mnoho knih
českých vydavatelství. Monitoring obsahu časopisů a recenze
knižních titulů vyžadují pečlivé prostudování obsahu. Tuto práci
mi velmi znesnadňuje skutečnost, že v řadě případů nejsou
respektovány zásady pro optimální volbu barev z hlediska
čitelnosti obsahu.
Snížená schopnost kontrastního vidění
v takových podmínkách vede k nadměrné únavě očí.
Proto 
jsem se rozhodl sestavit rešerši webových stránek zaměřených
na toto téma. Vše se, zjednodušeně řečeno, točí především
kolem barevného kruhu. Nejsem v této oblasti odborníkem, proto
je výběr zdrojů více méně závislý na nabídce vyhledávacího 
systému Google, kde jsem použil jako klíč fráze: „kontrastní vidění“,
a „kruh barev“. Tato rešerše mi usnadní odkazy při formulaci
připomínek redakcím, které zásady optimální volby barev
v grafickém designu textových stráněk nedodržují.
Rešerše je uvedena na TÉTO adrese.