6.02.2009

AKA MONITOR – stěhování portálu. Zkušenosti.

Síťařina, bohužel, nepatří k mým silným stránkám. Představa, že mám přestěhovat 300 MB souborů od jednoho poskytovatele webhostingu k druhému, mne proto strašila do té míry, že jsem přesun odkládal jak jsem mohl. Více než 10.000 souborů vznikalo postupně od roku 1996, během mé již více než 13-ti leté přítomnosti na webu. Potřeba získat kvalitnější a při tom levnější službu, mne však donutila k rozhodnutí o změně. Šlo o to změnit poskytovatele webhostingu a současně s tím i registrátora dvou mých domén.

Jak to všechno probíhalo?
Prohlédl jsem nabídky několika firem a moji pozornost upoutala nabídka Zoneru – přesněji řečeno poskytovatele webhostingu CZECHIA.com a registrátora domén regZone!cz. Rozhodl poměr nabízených parametrů a ceny. Nechal jsem si zřídit účet a zvolil jsem si program dotNET.
S parametry toho programu se můžete seznámit
na adrese:http://www.czechia.com/detail-programu/dot-net/

Prakticky okamžitě jsem dostal e-mail s parametry pro FTP a e-mail.
Nejdříve jsem zahájil
přeregistraci domén. Doménu akamonitor.cz a aka-monitor.cz ( parkovanou ). Postup byl plně podporován na straně Zoneru. Zadal jsem název domény, ověřila se její existence a já jsem si on-line, přímo z prostředí poskytovatele, objednal její registraci na regZone!cz. Prostřednictvím Zoneru jsem si vyžádal pro obě převáděné domény administrativní heslo od centrály NIC.cz. Následně jsem z NIC.cz obdržel 2 maily s příslušnými hesly, které jsem poskytl pracovníkům Zoneru. O víc jsem se nemusel starat. Za několik minut jsem obdržel z NIC.cz potvrzení o novém registrátoru pro obě své domény. Tím byla jedna etapa za námi.

Od pracovníků Zoneru jsem získal
podrobnou informaci o postupu při převodu obsahu portálu, tedy samotných souborů ( webových stránek, obrázků, vidoeprezentaci atd. ) . Na serveru Zoneru mi byl zřízen prostor, určený k otestování webových stránek a el. pošty před jejich definitivním zprovoznění.
Seznámil jsem se s nabízeným prostředím pro správu účtu v centru administrace. 300 MB obsahu jsem měl stažených z původního serveru a připravených na CD. S využitím získaných FTP parametrů jsem nahrál obsah do určeného prostoru na servru Zoneru. Zřídil jsem ekvivalenty svých původních poštovních schránek.
Následně jsem obdržel pokyny k
úpravě souboru „Hosts.txt“ na svém počítači, což byla podmínka pro zviditelnění nahraných souborů. Po krátké výměně e-mailů s pracovníkem help-desku se mi podařilo prezentaci zobrazit a mohl jsem začít testovat. Důvodem výměny informací byla potřeba správného nastavení IP adresy. Během testování se ukázala potřeba zřízení odpovídajících domén 3. úrovně (př. weblogy.akamonitor.cz). S tím mi operátoři Zoneru pomohli. Při následném prostudování prostředí pro administraci v centru administrace, se ukázalo, že jsem si mohl pomoci i v tomto případě snadno sám.
Pro svůj klid jsem si obsah ze Zoneru stáhl na počítač a
srovnal jsem si ho s obsahem na původním serveru.
Problém vznikl u převodu weblogů. Opomenul jsem u jednotlivých weblogů změnit údaje v nastavení pro FTP přístup, na což jsem byl obratem upozorněn operátorem, včetně odkazu na příslušnou část nápovědy na serveru blogger.com, kde mám weblogy zřízeny.
Podobně probíhalo
testování poštovních schránek. Získal jsem ID a heslo pro přístup do administrace pošty. Test pokryl proces odesílání pošty. V jednom případě jsem opomenul změnit parametr pro POP3, na což mne operátor okamžitě upozornil a po provedení opravy bylo vše v pořádku.

Nahlásil jsem ukončení testování.
Otestovaný portál a poštovní schránky byly zprovozněny a s původním poskytovatelem jsem se tím pádem definitivně rozloučil.
Využil jsem možnosti aktivovat podporu databáze
MS SQL 2008 ( program dotNET nabízí 2 databáze ). Jako dodatkovou službu jsem si objednal 1 pevnou webovou adresu ( není součástí dotNET). Nechal jsem si zřídit chybovou stránku pro kod 404. Aktivoval jsem si FrontPage Extensions ( s vědomím, že mi to příliš doporučeno nebylo ). Využívám FP od samého začátku své tvorby webových stránek a nejspíš už u FP zůstanu.
Zbývalo již jen rozhodnout o systému placení služby a bylo hotovo.

Pracovníci servisního centra Zoneru reagovali
ochotně, věcně, srozumitelně a – co bylo pro mne důležité - okamžitě. Jejich vstřícnost mne hned na začátku uklidnila a celý proces stěhování portálu se pro mne stal zajímavým dobrodružstvím s dobrým koncem. Významný podíl na víceméně bezproblémovém přestěhování portálu má na Zoneru přehledné prostředí pro administraci účtu.

Společně s operátory Zoneru jsme
přesun dobře a bez stresu zvládli. Doporučuji všem, kdo z jakéhokoliv důvodu pochybují o tom, zda jim existující webhosting vyhovuje nebo ne, aby krok ke změně zbytečně neodkládali a aby se ve svém rozhodování opřeli m.j. i o uvedené praktické zkušenosti.
A proč jsem se rozhodl své zkušenosti publikovat?
Důvody byly dva. Především bych chtěl přesvědčit všechny ty, kdo váhají s rozhodnutím o změně z podobných důvodů jako já, že s podporou ochotných a zkušených operátorů servisního střediska poskytovatele, se není čeho bát. Druhým důvodem je poděkování pracovníkům servisního střediska ( help desku ) nového poskytovatele - Zoneru. Především jejich zásluhou je, že se celý proces stěhování portálu obešel bez stresu.
Doc. Arnošt Katolický
2. června 2009.