6.08.2009

Krátká slideshow z konference SI 2009

Ve dnech 8.- 9. června 2009 se koná již 17-tý ročník
mezinárodní konference Systémová integrace 2009.
Tentokrát se zaměřením na roli IT v době dynamických
změn. Několik fotek z konference na Žofíně najdete na
adrese: http://www.akamonitor.cz/prezentace/si2009