7.27.2010

Stále živé téma: procesy vs. projekty

Processes vs. Projects
Vztah projektů a procesů je stále živým tématem. Málokdo se
mu věnuje tak srozumitelně a přesvědčivě, jako Paul Harmon
ve svém článku publikovaném na portálu
www.bptrends.com.
Uvádím citát prvních odstavců článku a adresu, ne které
najdete plné znění textu. Příjemné počtení. 
"There have been two rather extensive discussions of the differences
between processes and projects on the Linkedin BPTrends
Discussion Group. The issue is complex enough that it is worth
sorting out.
As I argued in the Advisor I wrote about Business Analysts
and BPM a few weeks ago, I believe that there are six major areas
of process work in any large organization. Figure 1 provides an
overview of the kinds of business process change activities and
tasks that exist in a large CMMI Level 3 organization. On the left
is the BPTrends pyramid that divides an organization into three
levels – the Enterprise Level, the Process Level and the
Implementation or Resource Level. The middle column describes
the activities or Projects to Change the Organization. The right
column describes the On-Going Operational activities required
to manage the organization on a day-to-day basis.
Adresa celého textu:
http://www.bptrends.com/publicationfiles/advisor20100727.pdf

Poker Training Room - ukázka prostředí

Několik návštěvníků tohoto weblogu si přálo dozvědět něco
o on-line poker training rooms ( herna s cvičnými stoly ).
Jednou z variant, která se mi zamlouvá, je training room
na serveru on-line herny EVEREST POKER. Hrajete proti
třem "robotům", hrajete o žetony, které dostanete na
začátku hry bezplatně k dispozici. Během hry je aktivní
záznam "hands history", který se ukládá na váš pevný
disk. Jsem fanda pokeru, ale do zkušeného hráče mám
daleko, přesto mi rozbor "history" ukázal, že mí tři soupeři
mají velmi slušnou umělou inteligenci. Srovnal jsem to
se simulovanou hrou v Poker Academy a výsledky srovnání
jsou potvrzením tohoto tvrzení. Stránky on-line herny
Everest Poker jsou zajímavé i doprovodnou dokumentací
v textovém i video podání. Do herny se po registraci můžete
přihlásit kolikrát chcete a kdy chcete. Ve srovnání s hernami
nabízejícími poker "zdarma" je v této on-line herně cesta
k training stolu přímočará a bezpečná. 

Moji slideshow s ukázkou prostředí on-line training herny
Everest Poker najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/poker-training-room/

7.17.2010

Poker hand histories datamining

Profesionální TH poker vyžaduje od hráče velmi
náročná rozhodování, představující pohotové a při
tom komplexní zpracování celé řady informací.
Posloucháme-li pozorně profesionály TH Pokeru,
časo slýcháme větu: "musel jsem hodně pracovat,
abych se lépe připravil na další turnaj". Těžiště
této práce spočívá ve vyhledávání a vyhodnocování
záznamů z historie handů, hraných potenciálními
oponenty v minulosti. Cílem je poznat styl jejich
hry, jejich chování v různých situacích, v různých
fázích turnaje, v různých pozicích, při různých
hodnotách jejich karet. Někteří profesionálové si
budují vlastní databáze s využitím specializovaného
software, jiní -
stále častěji - využívají služby
webových firem, které datamining podporují.
Jednou z takových služeb je "Hand-Histories.com".
V rámci této placené služby získává zákazník na
určitou dobu přístup k výběru z rozsáhlé databáze,
obsahující odehrané handy v předních on-line hernách
a na turnajích. 
Na níže uvedné stránce najdete graf,
charakterizující využití dataminingové služby
za jeden
týden, během kterého bylo zpracováo 2,6 milionů
handů.

Abych službu otestoval, pořídil jsem si za 12 eur
zasílání e-mailových odkazů na soubory s vybranými
handy ( zvolil jsem typ herny, typ pokeru, velikost
stolu, velikost blidů a dobu na kterou si službu
předplácím).
Jakmile si budu jist, že jsem dokázal službu plně
využít,
vystavím na svém portálu slideshow, která
přiblíží prostředí a funkce slůžby
.
Pokud se chcete seznámit se službou již nyní,
využijte dále uvedený odkaz.
Na následující webové stránce zvolte v MENU
položku Articles. Nabídnou se vám texty (ENG), které
se věnují nejen 
dataminingu zajišťovanáným
webovou službou "hand-histories", ale i problematice
dataminingu obecně.
Pokračujte na adrese:
http://www.hand-histories.com/
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

7.13.2010

Videorecenze grafického fotoeditoru BIBBLE

Společnost Bibble Labs dodává a co více, pravidelně
aktualizuje, svůj produkt sloužící pro import, konverzi
a zpracování digitálních fotografií, zejména se zaměřením
na RAW snímky.
Ukázku prostředí a funkcí poslední verze produktu
jsem zpracoval formou slideshow, kterou jsem vystavil
na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/bibble5/.
Vzhledem k tomu, že moje verze recenze Bibble v.5 je
především obrazová, nabízím ještě odkaz na textovou
verzi, kterou najdete na adrese: 
http://www.canonklub.cz/
V nejbližším čísle časopisu DIGIfoto, vydávaného v CPressu,
najdete podrobnou recenzi rovněž.
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

7.11.2010

Poker - Anglické a německé texty - co s nimi?

Řada návštěvníků tohoto weblogu se podivuje nad
četností citatů z originálních ( anglických či
německých ) zdrojů a nad odkazy na zahraniční zdroje.
Důvody, proč je podíl odkazů na zahraniční zdroje
takový, jako je,
jsou 3:
- české zdroje jsou snadno dostupné přes kterýkoliv
vyhledávač a většina zájemců o poker je zná,
- zahraničních zdrojů je mnohem více, jejich obsah
je častěji aktualizován, jejich vyhledání na webu
je přece jen o něco málo obtížnější,
- a co považuji za nejdůležitější,
kvalita Translate
(překladatelské) funkce Googlu
je den ze dne lepší
a dostupnější, takže není žádný problem získat
kvalitní český překlad v podstatě jakéhokoliv textu.

Všechny mé weblogy jsou jakýmsi
"protokolem" mého
studia
různých témat. Nejinak je tomu i v případě
weblogu věnovaného Texas Holdem Pokeru. Jelikož na
webu nacházím cenné zdroje v různých jazykových
podáních, snažím se vám je přiblížit v podobě, jak
mi to časové možnosti dovolují.
Vynasnažím se, aby vám kvalitní obsah weblogu nahradil
námahu spojenou s jeho případnou konverzí do českého
jazyka. Stále ještě pracuji na svém textu, který
bude věnován
Systémovému pohledu na hru Texas Holdem
Poker a je připravován s cílem usnadnit objektivní
hodnocení této pozoruhodné hry
.
doc. Arnošt Katolický
Poker Texas Hold'em na AKA MONITORu
http://poker.akamonitor.cz
About AKA MONITOR (in english)
www.akamonitor.cz/ENG-akamonitor-inzerat.pdf
 

7.05.2010

Recenze knihy Guse Hansena "Hra za hrou" - Every Hand Revealed

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/gushansen.htm
jsem opublikoval vlastní podrobnou recenzi knihy, vydané
v ZonerPressu. Autor knihy, Gus Hansen, splnil svůj
záměr napsat knihu, která by měla především obsahovat
příklady z reálné hry doplněné o podrobný popis přímo
od stolu. Je to jako bychom sami turnaj hráli
, jen bez
zbytečných chyb, a pokud možno pochytili vše správné,
co udělal on. Autor cílevědomě psal knihu velmi jednoduchou.
Po krátkém úvodu a několika tipech, jak vůbec začít hrát
na velkém turnaji, „začíná už pravá akce. Hra za hrou
a další a další a další.“
S několika málo výjimkami jsou v této knize představeny
všechny handy, které během australského turnaje Aussie
Millions zahrál
. Každý hand začíná malou hlavičkou, kde
jsou uvedeny jeho aktuální karty, jeho pozice, velikost
povinných sázek a přibližná velikost jeho stacku.
Gus Hansen nám předkládá celou knihu příkladů, ve které
je popsáno, jak začít, provádí nás prvními úrovněmi
povinných sázek, ukazuje nám, kdy a jak nabrat rychlost
a začít hrát agresivněji, jak se poprat s různými styly
našich protihráčů, jak se dostat přes špatné období,
jak postupovat ve hře s méně hráči, jak úspěšně ukončit
hru a mnoho dalšího.

Ve své knize Gus Hansen odhalil své karty, své myšlenky,
svá pozorování, v podstatě všechno, co se během těch pěti
turnajových dnů přihodilo. Přidal k tomu své názory
a komentáře, vysvětlil klady a zápory svých rozhodnutí.
Gus Hansen vyjadřil přání, aby byla čtenáři jeho kniha
zdrojem inspirací  k neustálému zdokonalování hry
, aby
vylepšila jeho průměr „odpálených míčů“, pomohla
odstranit jeho chyby a celkově mu posloužila
k snadnějšímu dosažení jeho cílů.
V závěru knihy odpovídá autor na otázku, kterou mu údajně
staví řada čtenářů z řad jeho přátel:
Proč chceš ukázat styl své hry, svá tajemství,
v podstatě celou svou strategii všem
, kteří se budou
chtít podívat?“
Jeho odpověď zní:
„I když je pravda, že jsem se přede všemi odhalil tím,
že jsem popsal vše, co se během turnajového týdne událo,
neznamená to, že jsem zůstal naprosto bezbranný. „
A pokračuje:
Hlavní věc, která je společná všem nejlepším
pokerovým hráčům, je schopnost měnit styl své hry,
měnit rychlosti a zůstat nepředvídatelným. „
V závěru knihy mne zaujala věta, kterou bych osobně
považoval za motto přístupu a motto celé knihy Guse
Hansena: „Vyšší sebevědomí, pozitivní přístup a na
tváři velký úsměv. „
Gus Hansen stál v turnaji proti 746 protivníkům.
Turnaj trval pět dnů. Hrál 329 handů. Podle jeho
vlastních slov to stálo za to protože vyhrál.
Chcete-li vědět jak? Přečtěte si jeho knihu
„Hra za hrou“ a uvidíte sami.
doc. Arnošt Katolický
Celé znění mé recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/gushansen.htm
Arnošt Katolický
Poker Texas Hold'em na AKA MONITORu
O webovém portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz/CZ-akamonitor-inzerat.pdf

 

http://poker.akamonitor.cz