7.17.2010

Poker hand histories datamining

Profesionální TH poker vyžaduje od hráče velmi
náročná rozhodování, představující pohotové a při
tom komplexní zpracování celé řady informací.
Posloucháme-li pozorně profesionály TH Pokeru,
časo slýcháme větu: "musel jsem hodně pracovat,
abych se lépe připravil na další turnaj". Těžiště
této práce spočívá ve vyhledávání a vyhodnocování
záznamů z historie handů, hraných potenciálními
oponenty v minulosti. Cílem je poznat styl jejich
hry, jejich chování v různých situacích, v různých
fázích turnaje, v různých pozicích, při různých
hodnotách jejich karet. Někteří profesionálové si
budují vlastní databáze s využitím specializovaného
software, jiní -
stále častěji - využívají služby
webových firem, které datamining podporují.
Jednou z takových služeb je "Hand-Histories.com".
V rámci této placené služby získává zákazník na
určitou dobu přístup k výběru z rozsáhlé databáze,
obsahující odehrané handy v předních on-line hernách
a na turnajích. 
Na níže uvedné stránce najdete graf,
charakterizující využití dataminingové služby
za jeden
týden, během kterého bylo zpracováo 2,6 milionů
handů.

Abych službu otestoval, pořídil jsem si za 12 eur
zasílání e-mailových odkazů na soubory s vybranými
handy ( zvolil jsem typ herny, typ pokeru, velikost
stolu, velikost blidů a dobu na kterou si službu
předplácím).
Jakmile si budu jist, že jsem dokázal službu plně
využít,
vystavím na svém portálu slideshow, která
přiblíží prostředí a funkce slůžby
.
Pokud se chcete seznámit se službou již nyní,
využijte dále uvedený odkaz.
Na následující webové stránce zvolte v MENU
položku Articles. Nabídnou se vám texty (ENG), které
se věnují nejen 
dataminingu zajišťovanáným
webovou službou "hand-histories", ale i problematice
dataminingu obecně.
Pokračujte na adrese:
http://www.hand-histories.com/
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm