10.25.2010

Returnil Safe System 2011

Returnil Safe System 2011 představuje nástroj pro komplexní ochranu  systému. Spojuje v sobě kvalitní antimalwarový program a nástroj vytvářející virtuální prostředí sloužící zejména pro testování nových programů, nebo surfování na internetu atd.  Jedno i druhé může být zdrojem potíží, může vyvolat zdržení v práci při odstraňování následků riskantního počínání. Nezřídka se stane,že dva programy, z nichž každý samostatně se chová perfektně, jsou-li instalovány a provozovány současně, mohou se navzájem rušit, nebo i blokovat. Stahování souborů ze zdrojů, u kterých nejsme přesvědčeni o spolehlivosti, může vést k zavirování počítače, atd. Returnil představuje způsob, jak se před nepříznivými důsledky spolehlivě ochránit, aniž bychom ztráceli mžnost plnohodnotné práce na svém PC nebo NB.
Na softwarovém trhu je nyní nabízen produkt, nazvaný: RETURNIL Safe System 2011.
Pokud je ochrana aktivní, systém Windows je spuštěn z kopie diskového oddílu, která je programem vytvořena při startu. Veškeré změny a modifikace jsou po ukončení systému ztraceny - pokud si uživatel vysloveně nepřeje některé soubory zachovat. Po restartu počítače je systém uveden do stavu, ve kterém byl před aktivováním této ochrany.
Na následující adrese jsem vystavil krátkou slideshow usnadňující představu o prostředí a funkcích Returnilu:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/returnil-2011/