12.07.2010

ImageJ - vynikající program pro úpravu a analýzu obrázků

ImageJ
článek Zbyňka Novotného v časopise PiXEL mne přivedl k velmi zajímavému programu. Jde o velmi komplexní nástroj pro úpravu, ale i pro pokročilou analýzu obrázků - ImajeJ, který je navíc nabízen zdarma. ImageJ je využívaný především v různých oblastech vědy a výzkumu, velmi hojně i v diagnostice v lékařství. V některých případech známé komplexní programy (PhotoShop a pod.) nejsou tím nejlepším, co je pro tyto oblasti k dispozici.

Jde zejména o zpracování obrázků z moderních přístrojů (elektronový mikroskop, rastrovací tunelovací mikroskop, výpočetní tomograf) a pod. ImageJ patří mezi programy, které dokáží s obrazovými daty provádět hotová kouzla. Bohužel sev češtině o tomto vynikajícím programu mnoho nedozvíme. Sestavil jsem proto seznam odkazů na zdroje v angličtině. Můžete se s ním seznámit na adrese:
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
AKA MONITOR – ISSN 1804-042X
www.akamonitor.cz  GPR 4/10