3.29.2011

Komentovaná uppoutávka na on-line kurz a novu knihu na téma Joomla!.

Slideshow-recenze on-line kurzu na téma „Joomla!“ byla doplněna o ukázky ze závěrečných lekcí a o odkaz na nedávno vydanou knihu Computer Pressu. Jde o Podrobného průvodce tvorbou webu s využitím Joomla! Softwaru. Kniha CPressu je vhodná pro navazující samostudium. Kniha je opatřena dobře zpracovaným obsahem Cd přílohy. Doplněnou verzi najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/joomla-online2/

3.23.2011

Binding the value of a slider to a text box - SketchFlow

Creation - Publication - Feedback.
Ukázka tvorby prototypu projektu v MS Sketchflow, na cvičném příkladu propojení slideru a text boxu. Tvorba, publikace i zpětná vazba je prezentována pomocí slideshow, zachycující postup práce. V ukázce se uvádí i upload do prostředí SharePointu.
Adresa slideshow:
http://www.akamonitor.cz/expression/binding/ 
Adresa funkčního projektu:
http://www.akamonitor.cz/expression/SF-SLIDER/default.html 
Adresa dokumentace projektu - export do wordu:http://www.akamonitor.cz/expression/SFbinding.doc

3.16.2011

MA SketchFlow Animation Editor

Sketchflow je v aktuální verzi vybaven vestavěným Editorem animací, poněkud jiné koncepce než na jaké je postavena tvorba animací v základní konfiguraci MS Expression Blend. Přehled funkcí a prostředí editoru jsem se pokusil vystihnout ve slideshow, vystavené na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-anim-editor/.

SketchFlow from a developer point of view

Na stránce svého  weblogu věnovaného MS Extreesion Studiu, jsem vystavil komentovanou upoutávku na Velmi povedený dvoudílný článek přibližující možnosti využití produktu MS SketchFlow ( součást Expression Studio Ultimate ) z pohledu vývojářů. Článek byl o publikován ( 7. 2010 ) na portálu Silverline Show ( www.silverlightshow.net  ). Autorem článku je Braulio Diez

http://expression-studio-aka.akamonitor.cz  )

3.14.2011

MS Expression Sketchflow Assets - slideshow - AKA MONITOR

Protypovací nástroj MS SketchFlow využívá celé bohatství funkcí MS Expression Blend 4. Velká část funkcí je soustředěna do panelu ASSETS. Pro představu o možnostech SketchFlow, jsem vystavil slideshow s ukázkami vybraných dílčích  nabídek panelu Assest. Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-assets/

3.13.2011

SketchFlow & SharePoint

SketchFlow je součástí Expression Studio Ultimate. Počínaje verzí 4 SketchFlow dokáže přímo komunikovat s MS SharePoint. Přímo ze svého prostředí publikuje projekt prototypu a editovanou verzi ( na př. v rámci týmové práce ) dokáže přímo z SharePointu stáhnout. Spolehlivě pracuje s verzemi. Službu SharePoint 3 jsem si aktivoval na portálu  firmy Zoner ( Czechia ), která nabízí zdarma omezenou verzi na dobu 3 měsíců. Pro svůj portál jsem vytvořil a opublikoval jednoduchou ukázku spolupráce obou systémů, formou slideshow, (kterou budu doplňovat). Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-SHP/

3.12.2011

Using Sketch Style Controls to Enhance a SketchFlow Layout

Příklad na užití "sketch" ( náčrtových ) stylů prvků modelu prototypu projektu, snižující riziko přílišné koncentrace pozornosti uživatele na formátovou stránku. ohrožující šanci na efektivní komunikaci projektanta s uživatelem nad koncepčním řešením projektu. Komentovaný odkaz na příklad s doprovodným textovým komentářem, najdete  na mém weblogu ( věnovaném MS Expression Studiu 4 ) na TÉTO adrese.

3.11.2011

Plné verze softwaru na CD/DVD přílohách časopisů

Rád bych vás upozornil na weblog, věnovaný speciálně části obsahu CD a DVD příloh předních  českých počítačových časopisů ( CJIP, Computer, PPK, JNP, Extra PC a Extra rady ). Na adrese: http://plneverze.akamonitor.cz najdete informace o plných verzích programů, zpřístupněných redakcemi časopisů, s uvedením titulu a vydání/čísla časopisu. A to – v některých případech - včetně odkazu na zdroj, kde lze získat klíč k odemknutí plné verze.

3.09.2011

SketchFlow Viewer - slideshow-review

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SFViewer/
najdete krátkou slideshow, prezentující prostředí a funkce SketchFlow Vieweru, který je významným nástrojem komunikace mezi projektantem, programátorem a uživatelem projektu. Je součástí MS Expression Studio Ultimate. Možnosti animace, dynamika a interaktivita jsou v komunikaci mezi tvůrci ( i navzájem ) a uživateli projektu významnými podmínkami úspěšnosti projektu.

3.08.2011

MS SketchFlow - odkazy na zdroje

Během necelých dvou měsíců jsem se prodíral informacemi o Expression Studio 4. Začal jsem produktem Expression Web, přešel jsem na SuperPreview, dále na  DeepZoom, Expression Design, až jsem dospěl k Expression Blend se SketchFlow. Encoder jsem si nechal na konec své cesty. Je to nesmírně zajímavé putování, během kterého si stále více uvědomuji ten ohromný pokrok v software od doby, kdy jsme v plzeňské Škodovce instalovali jeden z prvních počítačů v tehdejším Československu. Na své cestě mne nejvíce zaujal produkt SketchFlow a jeho aplikace jako nástroje prototypování. Několik let jsem učil na VŠMIE v Praze předmět Vývoj a správa ( nejen ) softwarových požadavků ( Requirements management - http://srm-aka.akamonitor.cz/ ). Lituji toho, že jsem tehdy neměl k dispozici tak perfektní nástroj. O SketchFlow toho na webu v češtině moc není. Jelikož tak jako tak,  se musí uživatel připravit na prostředí v angličtině, dovoluji si nabídnout několik odkazů na zdroje, které jsem prošel a které mi připadají užitečné pro představu o SketchFlow. Najdete je na stránce weblogu věnovaného Expression Studiu na adrese:
http://expression-stuio-aka.akamonitor.cz

3.05.2011

Joomla! - slideshow-review on-line kurzu

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/joomla-online/
jsem vystavil slideshow-recenzi on-line kurzu k sw produktu pro tvorbu
webových stránek Joomla!. Nabízí ho firma Dashofer. V krátké době
opublikuji recenzi knihy o Joomla!, kterou vydal CPress.

3.03.2011

ICTM 2011 – Lidské zdroje v informačních technologiích

Jaro představuje období, do kterého jsou tradičně zařazována velmi hodnotná odborná setkání, orientovaná na různé oblasti ICT. Nejinak je tomu i letos a proto se můžeme těšit na tradiční setkání věnované řízení informačních technologií – ICTM. Cílem letošního (sedmého) ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Organizátoři konference se rozhodli pro letošní ročník připravit náplň konference tak, aby přední manažeři, pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci a specialisté z prostředí propojených s informačními technologiemi mohli představit své zkušenosti a především předložit své praktické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů v přímé vazbě na ICT oblast. Problematika hlavního tématu konference bude probrána z nejrůznějších aspektů, od edukace a výběru lidských zdrojů až po jejich motivaci, řízení a celkové organizační vedení za účelem dosahování vysoké efektivity a výkonnosti.
Předpokládá se, že přednášky a diskusní příspěvky dají odpověď především na následující otázky:
- Jak se připravují a kvalifikují IT odborníci? Jaké jsou možnosti a trendy v oblasti vzdělávání? Jaká je role různých vzdělávacích institucí?
- Jaké jsou požadavky praxe na lidské zdroje? Jakým způsobem se ověřují kvalifikační a osobnostní předpoklady?
- Jaké jsou možnosti řízení, kontroly a motivace lidských zdrojů?
- Jak řešit zastupitelnost a nepostradatelnost rolí? Jaká je v řízení zdrojů používána nástrojová podpora?
- Jak restrukturalizovat a zefektivnit fungování lidských zdrojů v různých typech organizací? Na čem se dá uspořit, na čem nikoliv?
- Jak řeší problematiku lidských zdrojů procesní rámce a metodiky? Co zde najdeme, co nikoliv?
- Jaká jsou zdravotní rizika a problémy u IT pracovníků? Jak je řešit a předcházet jim?
- Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích ob-dobích a v jakých oborech?
- Jaké jsou možnosti a varianty kariérního postupu a profesního směřování IT odborníků?
- Jak ovlivňuje řízení a fungování lidských zdrojů stávající legislativa?
Uplatnění moderních metod sdílení informací umožní rozšířit způsoby výměny informací mezi účastníky konference. Velkoplošné panely umožní účastníkům konference nejenom studovat a podrobně se seznámit s představovanými příspěvky, ale také podrobně a do nezbytné hloubky diskutovat s dalšími účastníky a autory i témata doplňující ústřední linii přednášek. Představeny budou i příspěvky týkající se konkrétních projektů a případových studí, při čemž přednostně budou zařazovány aktuální projekty s vazbou na hlavní téma konference.
Hlavní orientace konference na lidské zdroje neznamená, že budou opomenuty některé aktuální otázky z dalších oblastí ICT. Právě naopak. Nově bude zařazena část „Novinky v ITSM“, v níž bude poskytnut prostor aktualitám z prostředí metodik, norem, rámců a kvalifikací pro oblasti IT Service Managementu. Změny ve svém fungování představí také profesní organizace a partner konference IT Service Management Forum, které v České republice působí již pátý rok. 
Přínosem konference ICTM bude nepochybně - již tradičně - i možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference, jak je již tradicí a zvykem.
Konference ICTM má tradičně vysokou úroveň, přednášky a diskuze je rok co rok hodnocena účastníky velmi kladně. Aktuálnost tématu orientovaného na lidské zdroje dává předpoklad, že tomu tak bude i v letošním roce. Konference ICTM 2011 bude přínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni.
Doporučuji proto sledovat další informace o připravované konferenci na stránkách www.ictm.cz/2011. Termín 11. května 2011 ( 9 – 11 hod. ) se blíží, takže na shledanou v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze, Dejvicích. 

3.01.2011

MS Expression Blend 4 - features and example - slideshow-reiew

Ukázka prostředí a funkcí MS Expression Blend 4 formou slideshow-review. Slideshow zahrnuje charakteristiku produktu, jeho hlavních funkcí, výčet novinek v aktuální verzi. Po této úvodní části následuje můj první pokus o využití Blend 4. V příkladu jsem se inspiroval ukázkou z knihy o Blend 2, kterou napsal Victor Gaudioso. Základ projektu je položen v prostředí Visual C# 2008. Projekt je poté načten do Expression Blend 4, kde je postupně upravován do výsledné podoby. Cílem ukázky je předvést část z velkého bohatství funkcí produktu a naznačit workflow při práci na jednoduchém projektu. Po bližším seznámení s produktem vystavím ukázku projektu, řešícího reálnou prakticky využitelnou úlohu. Slideshow review najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/blend-exa/