3.03.2011

ICTM 2011 – Lidské zdroje v informačních technologiích

Jaro představuje období, do kterého jsou tradičně zařazována velmi hodnotná odborná setkání, orientovaná na různé oblasti ICT. Nejinak je tomu i letos a proto se můžeme těšit na tradiční setkání věnované řízení informačních technologií – ICTM. Cílem letošního (sedmého) ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Organizátoři konference se rozhodli pro letošní ročník připravit náplň konference tak, aby přední manažeři, pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci a specialisté z prostředí propojených s informačními technologiemi mohli představit své zkušenosti a především předložit své praktické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů v přímé vazbě na ICT oblast. Problematika hlavního tématu konference bude probrána z nejrůznějších aspektů, od edukace a výběru lidských zdrojů až po jejich motivaci, řízení a celkové organizační vedení za účelem dosahování vysoké efektivity a výkonnosti.
Předpokládá se, že přednášky a diskusní příspěvky dají odpověď především na následující otázky:
- Jak se připravují a kvalifikují IT odborníci? Jaké jsou možnosti a trendy v oblasti vzdělávání? Jaká je role různých vzdělávacích institucí?
- Jaké jsou požadavky praxe na lidské zdroje? Jakým způsobem se ověřují kvalifikační a osobnostní předpoklady?
- Jaké jsou možnosti řízení, kontroly a motivace lidských zdrojů?
- Jak řešit zastupitelnost a nepostradatelnost rolí? Jaká je v řízení zdrojů používána nástrojová podpora?
- Jak restrukturalizovat a zefektivnit fungování lidských zdrojů v různých typech organizací? Na čem se dá uspořit, na čem nikoliv?
- Jak řeší problematiku lidských zdrojů procesní rámce a metodiky? Co zde najdeme, co nikoliv?
- Jaká jsou zdravotní rizika a problémy u IT pracovníků? Jak je řešit a předcházet jim?
- Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích ob-dobích a v jakých oborech?
- Jaké jsou možnosti a varianty kariérního postupu a profesního směřování IT odborníků?
- Jak ovlivňuje řízení a fungování lidských zdrojů stávající legislativa?
Uplatnění moderních metod sdílení informací umožní rozšířit způsoby výměny informací mezi účastníky konference. Velkoplošné panely umožní účastníkům konference nejenom studovat a podrobně se seznámit s představovanými příspěvky, ale také podrobně a do nezbytné hloubky diskutovat s dalšími účastníky a autory i témata doplňující ústřední linii přednášek. Představeny budou i příspěvky týkající se konkrétních projektů a případových studí, při čemž přednostně budou zařazovány aktuální projekty s vazbou na hlavní téma konference.
Hlavní orientace konference na lidské zdroje neznamená, že budou opomenuty některé aktuální otázky z dalších oblastí ICT. Právě naopak. Nově bude zařazena část „Novinky v ITSM“, v níž bude poskytnut prostor aktualitám z prostředí metodik, norem, rámců a kvalifikací pro oblasti IT Service Managementu. Změny ve svém fungování představí také profesní organizace a partner konference IT Service Management Forum, které v České republice působí již pátý rok. 
Přínosem konference ICTM bude nepochybně - již tradičně - i možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference, jak je již tradicí a zvykem.
Konference ICTM má tradičně vysokou úroveň, přednášky a diskuze je rok co rok hodnocena účastníky velmi kladně. Aktuálnost tématu orientovaného na lidské zdroje dává předpoklad, že tomu tak bude i v letošním roce. Konference ICTM 2011 bude přínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni.
Doporučuji proto sledovat další informace o připravované konferenci na stránkách www.ictm.cz/2011. Termín 11. května 2011 ( 9 – 11 hod. ) se blíží, takže na shledanou v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze, Dejvicích.