AKA - NEWS

Tento weblog je v péči doc. Arnošta Katolického (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nově zařazených informacích na portálu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V levém sloupci stránky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zprávy, které jsou publikovány e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

3.01.2011

MS Expression Blend 4 - features and example - slideshow-reiew

Ukázka prostředí a funkcí MS Expression Blend 4 formou slideshow-review. Slideshow zahrnuje charakteristiku produktu, jeho hlavních funkcí, výčet novinek v aktuální verzi. Po této úvodní části následuje můj první pokus o využití Blend 4. V příkladu jsem se inspiroval ukázkou z knihy o Blend 2, kterou napsal Victor Gaudioso. Základ projektu je položen v prostředí Visual C# 2008. Projekt je poté načten do Expression Blend 4, kde je postupně upravován do výsledné podoby. Cílem ukázky je předvést část z velkého bohatství funkcí produktu a naznačit workflow při práci na jednoduchém projektu. Po bližším seznámení s produktem vystavím ukázku projektu, řešícího reálnou prakticky využitelnou úlohu. Slideshow review najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/blend-exa/