3.12.2011

Using Sketch Style Controls to Enhance a SketchFlow Layout

Příklad na užití "sketch" ( náčrtových ) stylů prvků modelu prototypu projektu, snižující riziko přílišné koncentrace pozornosti uživatele na formátovou stránku. ohrožující šanci na efektivní komunikaci projektanta s uživatelem nad koncepčním řešením projektu. Komentovaný odkaz na příklad s doprovodným textovým komentářem, najdete  na mém weblogu ( věnovaném MS Expression Studiu 4 ) na TÉTO adrese.