5.30.2011

Vedení lidí, týmů a firem - Praktický atlas managementu – recenze

Čtvrté vydání velmi úspěšného a dnes již klasického díla Jiřího Plamínka v oblasti managementu je zcela přepracovaným vydáním. Knihu vydala GRADA. Autor je uznávaný odborník na management a související oblasti. Do knihy zahrnul své desetileté zkušenosti uplatňování teorie vitality v praxi. Směs hutného obsahu, logické návaznosti a bohaté názornosti činí z knihy srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání. Jednotlivým tématům je věnován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách a institucích. Autor text dále doplnil novými příklady používání různých manažerských teorií v praxi a více provázal výklad s ostatní literaturou v oboru. Forma atlasu ovšem naznačenou revoluci přežila: na většině dvoustran najdete vpravo obrazovou tabuli a vlevo související výklad.Kniha představuje svérázně podaný ( formou atlasu poznatků )  srozumitelný návod k úspěšnému řízení a podnikání, snadno aplikovatelný v praxi.Autora, podle jeho vlastních slov, vzrušují souvislosti, své výklady se snaží zjednodušovat, aniž by deformoval skutečnost. Jak sám říká: "takové zaměření vám vždy dříve či později vtiskne do ruky tužku, protože přináší potřebu ilustrovat slova obrázky. Kreslit a nezkreslit. Z mých bohatě ilustrovaných přednášek pro školy a firmy pak vznikl tento atlas." Do jeho stránek vložil zkušenosti, které systematicky sbírá již dvě desetiletí. během kterých prošel řadou povolání. Poznal české i zahraniční firmy, české, mezinárodní a zahraniční instituce, státní správu, český a zahraniční neziskový sektor, a také mnohé české i zahraniční vysoké školy různých typů.Osnova obsahu
1. Vedení firmy 
2. Vedení lidí 
3. Vedení skupin 
4. Řízení změn 
Závěr
Poznámky k vitalitě systémů
Přehled literatury 
Přehled tabulí ( schemat )Prvnímu vydání knihy Jiřího Plamínka jsem se věnoval ve své podrobné recenzi již 
2.ledna 2003. Nebudu opakovat slova chvály a uznání. Všechno co jsem řekl o přednostech autorem zvoleného formátu knihy, který se významně podílí na jejím úspěchu, platí v nezmněné míře i dnes, kdy hovořím o čtvrtém vydání.Původní recenzi z roku 2002 najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/vedeni.htmKniha "Vedení lidí,týmů a firem", není jedinou knihou, které jsem se věnoval ve svých recenzích. Recenze dalších pozoruhodných prací Jiřího Plamínka najdete na následujících adresách.
- Řízení podle kompetencí
http://www.akamonitor.cz/plamfis.htm
- Řešení problémů a rozhodování
http://www.akamonitor.cz/plam1.htm
- Vzdělávání dispělých
http://www.akamonitor.cz/plaminek10.htm
- Sebeřízení
http://www.akamonitor.cz/plaminek.htm
Práce J. Plamínka jsou unikátní, obsahově navzájem logicky provázané. Přesto považuji jeho
"Praktický Atlas managementu" za nejzdařilejší a nejcennější část jeho díla

20% knihy zpřístupnila GRADA k prolistování na webu knihy.

5.26.2011

Visual Mind 11 - step by step - review


Very detailed review of the program in a slideshow format.'
Slideshow is loading a little slower, please be patient!
---
Recenze programu Visual Mind 11 ve formátu slideshow, podrobně charakterizuje prostředí i funkce programu. Slideshow je sestavena z více než 100 screenshotů, pořízených během vytváření, úpravy, uložení a publikování jednoduché myšlenkové mapy. Připravuji 2. část, která bude věnována využívání Visual Mind Serveru.
Recenzi ( Slideshow review ) najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/MM/visualmind/
Upozorněníslideshow se, vzhledem k velkému počtu slajdů,  natahuje o něco 

5.25.2011

WikiMindMap - generátor myšlenkových map

Výborný pomocník pro práci s obsahem encyklopedie Wikipedia a nejen to. WikiMindMap je generátor automatické tvorby myšlenkových map pro zadané klíčové slovo s využitím obsahu encyklopedie.

---
Wiki Mind Map - Visual Webs of Wikipedia Entries
Wiki Mind Map is a resource for visually exploring Wikipedia. Wiki Mind Map is essentially a search engine for Wikipedia articles that uses the Google Wonder Wheel concept. Enter a search term into Wiki Mind Map and it will generate a web of links to Wikipedia articles about your chosen search term. Wiki Mind Map will also include related search terms within your web. In the image below you can see the web that Wiki Mind Map generated when I entered the search term "fishing
Wiki Mind Map could be a useful tool for students who need some help choosing alternate search terms or need help refining their information searches
Generátor najdete na adrese: www.wikimindmap.org.
Moje slideshow, prezentující prostředí generátoru, najdete na adrese:

5.16.2011

Mind Map AKA - Nový weblog věnovaný myšlenkovým mapám

Od května 2002, kdy jsem publikoval svůj první článek věnovaný myšlenkovým mapám, viz:
http://www.akamonitor.cz/thebrain/
uběhlo 8 let a v oblasti se mnoho změnilo. Ruku v ruce s vývojem technologie se vyvíjely i metody práce s myšlenkovými mapami, umožňující bohatší aplikační možnosti. Na tuto skutečnost reaguji zřízením nového odborného weblogu, v kterém budu formou komentovaných odkazů informovat o nových knihách, článcích v časopisech a na webu, o moderním a inovativním softwaru, zaměřených na myšlenkové mapy a jejich praktické aplikace
Nový weblog najdete na adrese:
http://mind-map.akamonitor.cz/

5.15.2011

Myšlenkové mapy - recenze knihy - AKA MONITOR

Asi se mnou budete souhlasit, že nejpřirozenější metodou prezentace knihy o myšlenkových mapách ( MM ), je použití myšlenkových map. Na dole uvedené adrese je vystavena krátká obrazová recenze, která je sestavena z následujících částí:      
      -  MM obsahu knihy
      -  MM autora Tony Buzana
      -  MM původní deník autora
      -  Přírodní paprskovitý model
      -  MM  největší na světě.
Všechny části jsou použity přímo z knihy Tony Buzana, jejíž český překlad vydal CPress v roce 2011.
Adresa recenze:  http://www.akamonitor.cz/recenze/mm-tbuzan/

5.14.2011

iMindMap Online - myšlenkové mapy

V roce 2003 jsem na portálu AKA MONITOR opublikoval článek, věnovaný sw nástroji pro myšlenkové mapy "The Brain". Od té doby pokročily myšlenkové mapy o další kus cesty, o čemž svědčí velmi zajímavý produkt - iMindMap, jehož autorem je otec myšlenkových map Tony Buzan.

Cituji charakteristiku produktu jak je uvedena na stránce tvůrce:
"iMindMap is the official Mind Mapping software from the inventor of Mind Mapping, Tony Buzan. A refreshingly easy, different and practical way to think and work, iMindMap is used by schools, organisations and companies – some of which you may be familiar with, such as NASA, Walt Disney, Microsoft, Pepsi, IBM and the United Nations – helping them to think differently and to work in a more productive, creative and time saving way."

I tento produkt se hlásí ke Cloud Computingu - existuje jeho on-line verze."iMindMap Online
 gives you total freedom to Mind Map with anyone, on any computer, anytime. Not only a quick and simple solution for people who don’t like to be tied down in one place, iMindMap Online also lets you collaborate in real time with colleagues or friends anywhere in the world. This cloud computing tool is great for teamwork, study groups or those of you working on the move. With all the tools you need to create and share comprehensive maps wherever you are and high-level security features, iMindMap Online gives you real freedom of thought."
Na dále uvedené adrese najdete ke stažení 7-denní plnou verzi produktu a mnoho cenných informací:
http://www.thinkbuzan.com/uk/products/imindmap/online 

V nejbližších dnech vystavím vlastní recenzi knihy Tony Buzana, věnované myšlenkovým mapám, která vyšla v českém překladu v CPressu. Webovou stránku knihy najdete na portálu CPressu na adrese:
http://knihy.cpress.cz/myslenkove-mapy.html
O tom, že CPress si tohoto titulu opravdu cení, se přesvědčíte na speciální stránce věnované myšlenkovým mapám, Najdete ji na adrese:
http://www.myslenkove-mapy.cz 


5.09.2011

Android 2 - průvodce programováním mobilních aplikací - recenze AKA MONITOR

Na adrese:
jsem vystavil podrobnou recenzi výše uvedené knihy autora Marka L. Murphyho, kterou vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Jakub Mužík. Original edition copyright © 2010 by Mark L. Murphy.  
Otevřete-li knihu L.M. Murphyho, první, čeho si všimnete, je velmice podrobný obsah, zabírající desítku stránek. Podrobné členění odpovídá zvolenému přístupu. Rozdělení látky do 39-ti kapitol umožňuje snadnou orientaci a jednoduché přiřazení četných praktických příkladů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, třídění látky je logické a přehledné. Není to sice čtení ke kávě, ale čtenář, který tuto knihu zvolil, jistě tuší o co půjde a bude připraven na notnou dávku konkrétních informací. Na webu CPress je k volnému stažení soubor s podrobným obsahem a se stručným úvodem knihy. Pro ilustraci přístupu autora k tématu dobře poslouží ukázková kapitola. Na ukázku byla vybrána 7 kapitola „Widgety nabídek“. Výběr byl vhodný, jelikož kapitola obsahuje všechny prvky, které se v knize vyskytují. K on-line prolistování na obrazovce byly vybrány 4 stránky ze 4 kapitol. Stručná anotace knihy je dostatečně výmluvná:
Publikace nás - mimo jiné - naučí, jak: 
- Využívat dostupné widgety a kontejnery 
- Implementovat tlačítka a nabídky 
- Pracovat s vlákny, aktivitami a soubory 
- Ošetřovat chyby a výjimky 
- Ukládat uživatelská data a nastavení 
- Přistupovat ke službám pracujícím se zeměpisnou polohou 
- Vyladit aplikaci pro různá rozlišení Android se bude po několik následujících let velmi rychle vyvíjet. V současné době je systém zaměřený především na telefony, brzy se budete moci setkat s netbooky, tablety, přehrávači médií apod., které budou také založené na platformě Android. 38-má kapitola je věnovaná množství různých oblastí, v nichž byste se mohli v budoucnosti při aktualizacích systému setkat s nějakými problémy, a najdete v ní několik doporučení, jak se s nimi vyrovnat. 
Systém Android je nový fenomén
 – zařízení využívající tuto platformu se poprvé objevila na scéně koncem roku 2008 – ale je pravděpodobné, že v budoucnosti bude díky velikosti a poli působnosti aliance Open Handset Aliance rychle nabývat na významu. 
Jste-li fanouškem mobilních technologií, je-li vám blízké programování v Jávě a chcete tyto dvě oblasti spojit a využít, 
můžete s knihou začít vyvíjet aplikace pro dynamicky se rozvíjející mobilní operační systém Android od Googlu

5.04.2011

XIX. ročník konference Systémová integrace - 6. a 7. 6.2011.

Dovoluji si připomenout blížící se tradiční svátek všech informatiků, jejich manažérů i uživatelů ICT. Pořadatelem devatenáctého ročníku konference je opět Vysoká škola ekonomická, společně s organizacemi: Česká společnost pro systémovou integraci, CACIO, ISACA, SoSIReČR a SSSI.
Devatenáctý ročník mezinárodní konference "Systémová integrace 2011“ je zaměřen na zvýšení výkonnosti soukromého i veřejného sektoru v ČR pomocí ICT. Úvodní přednášku na téma "Strategie konkurenceschopnosti ČR" přednese Jan Švejnar (CERGE).
Podtitulek konference zní: Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti fire a státu. Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou ICT v době dynamických změn. Programové bloky konference pokrývají široké spektrum témat tak, aby řešení jednotlivých problémů bylo posuzováno z mnoha různých hledisek (např. manažerského, obchodního, technologického atd.) a z hlediska specifik řešení daného problému dle sektoru ekonomiky a velikosti podniku. Odborné aktivity na konferenci budou již tradičně probíhat ve třech různých formách:
1) přednášky 2) workshopy a 3) případové studie.

Tématické bloky
- Konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy
- Enterprise Architecture a její inovační potenciál
- Aplikace a technologie strategického významu
- Řízení informačních aktiv, jejich rizik a kontinuity
- Cloud Computing: Příležitosti a výzvy
- Právo a IT
- Sociální síť IT odborníků, univerzit a firem
Program bude doplněn o presentace nejlepších projektů ICT oceněných v soutěži „IT projekt roku“.
Detailní program konference najdte na adrese: http://si.vse.cz/program.asp
Konference se koná ve dnech 6. a 7. června 2011 v prostředí paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově.

MS Visio 2010 - výukový kurz - recenze

Vydavatelství CPress nabízí ve formátu knihy výukový kurz k nejnovější verzi programu MS Visio 2010. Kniha provází čtenáře krok za krokem tvorbou nejpoužívanějších diagramů. Autory knihy jsou zkušení pedagogové M. Kubálková a T. Kubálek.
Výukový kurz se věnují ( mimo jiné ) těmto tématům:
- První kroky ve Visiu a orientace v novém prostředí
- Vkládání a formátování textů, obrazců a kreslení tvarů
- Přizpůsobení pozadí a rozložení stránky
- Kontrola, revize a komentování diagramu
- Tvorba maker a práce s průzkumníkem výkresu
- Propojení výkresu s externími daty a kontingenční diagramy
- Uložení a tisk diagramů
Kniha je podána srozumitelným jazykem. Za hlavní přínos považuji zařazení souvislého praktického příkladu orientovaného na potřeby fiktivní firmy.
Soubor pdf s detailním obsahem knihy a s anotaci najdete na adrese knihy na portálu CPressu:
Tamtéže je ke stažení ukázková kapitola (lekce 6), věnovaná tématu: "Kontrola, revize a komentování".
Slideshow, sestavená z výžezů z obrazovky pořízených při procházení příkladů, ( nabízených autory ke stažení na stránce knihy ) vám přiblíží názorně, co se zejména během výukového kurzu naučíte.
Slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/recenze/kurz-visio/
Knihu doporučuji jako výborný vstupní krok k ovládnutí programu MS Visio 2010.