6.29.2011

Nové produkty v projektu monitoringu mind mappingu

Dnes přibyly hned dva nové produkty do projektu monitoringu vývoje myšlenkových map: MINDOMO a MINDMAPPER.  Detailní recenze obou produktů, ve formátu slideshow-review, najdete na stránce weblogu věnovaného myšlenkovým mapám: http://mind-map.akamonitor.cz.

6.22.2011

Užití myšlenkových map v knowledge managementu

Using Mind Maps for Knowledge Management.
Spojení myšlenkových map s managementem znalostí je přirozené z mnoha důvodů. O tom, jak může mind mapping pomoci při zvládání neustále rostoucího toku informací a při jeho uspůsobení potřebám rozhodování, pojednává zajímavý článek na portálu novamind.com.
(Autor článku na portálu není uveden, zřejmě jde přímo o správce portálu.)
Dovoluji si citovat fragmenty nejzajímavějších částí článku:
"In these days of information overload, the compact way of representing ideas that is embodied in Mind Mapping is essential. You can summarize a huge amount of information in a very compact space. ... As you gather the data, you can put it into a Mind Map as keywords and short phrases representing each topic and subtopic. As you do so, you are naturally deleting, distorting and filtering the data to become information and to match with the knowledge and information you already have. This helps deal with data and information overload. As you arrange the Mind Map, you are starting to group the information so that the linkages between the ideas convey meaning. The organization is exactly the same as when information is organized in your brain. .... As you graft the topics and use the colors and topic shapes and images to indicate the commonality of ideas, you are building the understanding of the patterns within the information, and generalizing back to the root topics. ... So you are automatically turning the data into information and the information into knowledge as you create and refine your Mind Maps. This knowledge consists not only of the keywords on the topics, but also the colors, positioning and connections the topics have, as well as the images, boundaries, task information, priorities, topic notes, attached files, and all your hyperlinks to other documents, web pages and resources. They all go to make up the sum of the knowledge contained in the Mind Map. The compactness and richness of this visual representation of the knowledge makes Mind Maps excellent knowledge management tools, so that when you (or somebody else) need the information, it is right there in an easily understood format, and with all the richness of the information and data behind it. ... Using Mind Maps in this way ensures that you can manage the volume of data, process it efficiently into information and package it up into knowledge without getting overloaded. ... To my knowledge, there is no other tool better suited to this process of creating and maintaining close to optimal performance than through Mind Mapping."
Celý článek, včetně 4 užitečných diagramů, můžete najít na adrese:
Článek opravdu stojí za přečtení.

6.20.2011

MS Visio 2010 a podpora tvorby myšlenkových map

Microsoft Visio 2010 je profesionální  univerzální nástroj  pro tvorbu diagramů. Není sice specializovaný na tvorbu myšlenkových map,  jako typické programy podporující mind mapping, obsahuje však celou řadu funkcí, které tvorbu myšlenkových map umožňují. Skutečnost, že jde  o program, patřící do širší rodiny Microsoft Office 2010 přináší celou řadu výhod, které efektivnost jeho uplatnění v této oblasti posilují.
Pro přiblížení části prostředí Visio 2010 a vybraných funkcí  programu, podporujících tvorbu myšlenkových map, jsem ze screenshotů sestavil slideshow, kterou si můžete prohlédnout na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/visio-mm/

6.19.2011

COMAPPING - mind-mapping software - review

Comapping je méně známý nástroj, podporující využití myšlenkových map ve výuce, vývoj a v businessu. Comapping je webová aplikace s možností dokoupení desktop verze. Představu o prostředí a funkcích programu získáte prohlédnutím slideshow-review, kterou jsem vystavil na adresehttp://www.akamonitor.cz/mm/comapping/

MindView 4 jako nástroj řízení projektů

Myšlenkové mapy nacházejí, zejména v souvislosti s vývojem MM softwaru, stále širší uplatnění. Jedním z nástrojů, spolupracujícím s programem MS Project, je program MindView ve verzi 4, produktu firmy MatchWare. Nahlédnutí do prostředí a funkcí MV4, využívaných v souvislost s řízením projektů, umožňuje slideshow, kterou jsem vystavil na adrese:  http://www.akamonitor.cz/MM/MV4project/

6.18.2011

iMindMap5 - menu system and functions in action

Programu iMindMap5, z dílny ThinkBuzan,  jsem se v tomto weblogu věnoval již v několika příspěvcích. Pro dokreslení představy o systému MENU a o nabídce funkcí, jsem připravil slideshow, sestavenou z 90-ti slajdů. Mapou na pozadí obrazovky je mapa obsahu knihy Jiřího Plamínka Tajemství úspěchu, vydané v GRADĚ. Určitě by bylo vhodné ji v mnoha směrech obohatit, ale pro daný účel, kdy těžiště není v obsahu mapy, ale v prezentaci prostředí programu, snad bude vyhovovat. Bezpochyby to není poslední procházka po tomto programu, takže to, co v této slideshow chybí, bude doplněno v dalších zprávách. 
Slideshow najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/imindmap5/.

6.16.2011

Visual Mind 11 - export - PowerPoint

K rozšíření tvorby a užití myšlenkových map výrazně přispěla moderní softwarová podpora. Důležítá je schopnost komunikovat s dalšími aplikacemi, především s programy z balíku MS Office. Na dále uvedené adrese je vystaven soubor tajusp.ppt, obsahující export mapy do formátu pro program PowerPoint. K jeho zobrazení postačí bezplatný program PowerPoint Viewer. Jde o mapu zachycující strukturu obsahu knihy Jiřího Plamínka "Tajemství úspěchu", vydané v GRADĚ.
Soubor je ke stažení na adrese: www.akamonitor.cz/MM/tajusp.ppt

Visual Mind 11 Server - workflow

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/MM/vm11server/
jsem vystavil detailní slideshow, charakterizující workflow společného využívání dvou produktů firmy Mind Technologies: 
Visual Mind 11 a Visual Mind 11 Server.
Slideshow obsahuje slajdy věnované operacím:
- aktivování VM serveru 
- uložení mapy vytvořené na lokálním počítači, na server ( save as )
- otevření/stažení mapy ze serveru na lokální počítač (Open )
- vytváření nové mapy přímo na serveru (New map)
- vytvoření exe soubor s mapou a její prohlížení pomocí VM vieweru.
Využívání VM 11 Server umožňuje využít sdílení pro týmovou práci na tvorbě a užití myšlenkových map vytvářených v prostředí Visual Mind 11.

6.04.2011

XMIND Pro 3.21 - slideshow-review

XMind is an open source brainstorming and mind mapping software tool developed by XMind Ltd. The program is intended to assist users in capturing ideas, organizing various charts, and share them with collaboration. It supports mind maps, Ishikawa diagrams (also called fishbone diagrams or cause-and-effect diagrams), tree diagrams, organization charts, and spreadsheets. It can be used for knowledge management, meeting minutes, task management, and GTD. XMind can read FreeMind files. XMIND Pro can export the mind maps into Microsoft Word, PowerPoint, PDF and Mindjet MindManager documents. Both versions are enabled for online sharing and collaboration via XMind Share, a special website, which allows XMind users to share their mind maps and other visual thinking content in a Web 2.0 style online community.
You can visit detailed slideshow-review on my web-portal.
The address is:

6.02.2011

Tvoříme a publikujeme odborné texty – Cpress – recenze

Na adrese:http://www.akamonitor.cz/recenze/siroky.htm jsem opublikoval podrobnou recenzi knihy autorského kolektivu Jana Širokého, vydané v CPressu, zaměřené na velmi aktuální téma tvorby a publikování odborných textů.
Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly pro psaní odborných textů a s některými elementárními technikami vědecké a odborné práce. Měla by provázet čtenáře na cestě od myšlenky k realizaci odborného výstupu. Teprve publikováním a prezentací dosažených výsledků vědy a výzkumu je možné tyto podrobit diskuzi odborné veřejností a jejich validitě.
Publikace si neklade za cíl popisovat detaily jednotlivých vědních disciplín a neobsahuje nadměrné množství teoretických znalostí. Tomu je přizpůsobeno členění použitých pramenů a další literatury ke studiu po jednotlivých kapitolách.
Podrobný obsah knihy najdete na webu vydavatele http://www.cpress.cz
Obsah - názvy kapitol
 
1 VOLBA TÉMATU PRÁCE, ZDROJE INFORMACÍ, OSNOVA, KONCEPT A HYPOTÉZA
 2 METODOLOGIE VĚDY, VĚDECKÉ METODY A METODIKA PRÁCE
 3 ZÁKLADY STATISTICKÉ ANALÝZY
 4 METODOLOGIE SBĚRU DAT
 5 FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ STRÁNKA VĚDECKÉHO TEXTU
 6 VĚDECKÁ ETIKA, CITAČNÍ NORMA A BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY
 7 MOŽNOSTI PUBLIKOVÁNÍ, KLASIFIKACE ČASOPISŮ A HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI
 8 KOMUNIKACE
 9 PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ODBORNÉ PRÁCE
Kniha kolektivz Jana Širokého může být prvotním, spolehlivým průvodcem při přípravě a realizaci seminarni, diplomové a doktorské práce, článku pro vědecký časopis, příspěvku na odbornou konferenci, prezentaci výsledků řešení védecko-výzkumného projektu či napsání nebo obhajoby závěrečných prací různých projektů. 

6.01.2011

Cloud Computing - paktická příručka - recenze

Na následující adrese jsem vystavil podrobnou recenzi knihy o Cloud Computingu, vydané v CPressu v roce 2011: http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm
Cloud computing je všude. Otevřete libovolný technický časopis nebo navštivte téměř jakýkoli web či blog z oboru IT a určité tam naleznete něco o cloud computingu. Z cloud computingu se v posledních letech stalo módní téma. Pracovníci na různých pozicích organizace by se s ním měli seznámit z odlišných úhlů. Kniha vysvětluje základní principy cloud computingu a postupy, kterými mohou společnosti používat příslušné nástroje.
Obsah knihy je rozdělen do 3 části
Část I: Začínáme 
Část II: Technologie cloud computingu 
Část III: Cloud computinq v praví 
Seznam kapitol
- Základy cloud computingu
- Vaše organizace a cloud computing
- Cloud computing s obry. 
- Argumenty pro přechod podniku na cloud 
- Hardware a infrastruktura 
- Přístup ke cloudu
- Úložiště cloudu
- Standardy… 
- Software jako služba.
- Software plus služby. 
- Vývoj aplikací. 
- Lokální cloudy a tencí klienti
- Přechod do cloudu
- Optimální postupy a budoucnost cloud computingu
- Slovníček pojmů, dodavatelé a zdroje informací. 
- Rejstřík Kniha poslouží každému, kdo nedávno poprvé zaslechl termín „cloud computing“ a potřebuje vědět, co to je a jak to lze využít.  Knihu rovněž upotřebí vrcholový management, vedoucí oddělení, analytici a profesionálové IT různých specializací.  Oddělení IT může využít cloud k podpoře firemních cílů, ale díky správně zvolenému řešení cloudu může také omezit čas strávený údržbou serverů a klientů, např. instalací softwarových oprav a aktualizací. Místo toho může věnovat více času inovativním činnostem, které přispívají k lepší prosperitě firmy. 
Kniha pomůže porozumět cloud computingu i pracovníkům z jiných oddělení. Přechod z tradiční síťové infrastruktury na řešení cloudu může být pro některé zaměstnance těžký. Informace o jednotlivých rolích, prvcích řešení a důvodech změny mohou tento přechod usnadnit.
http://www.akamonitor.cz/recenze/anthony1.htm )