6.18.2011

iMindMap5 - menu system and functions in action

Programu iMindMap5, z dílny ThinkBuzan,  jsem se v tomto weblogu věnoval již v několika příspěvcích. Pro dokreslení představy o systému MENU a o nabídce funkcí, jsem připravil slideshow, sestavenou z 90-ti slajdů. Mapou na pozadí obrazovky je mapa obsahu knihy Jiřího Plamínka Tajemství úspěchu, vydané v GRADĚ. Určitě by bylo vhodné ji v mnoha směrech obohatit, ale pro daný účel, kdy těžiště není v obsahu mapy, ale v prezentaci prostředí programu, snad bude vyhovovat. Bezpochyby to není poslední procházka po tomto programu, takže to, co v této slideshow chybí, bude doplněno v dalších zprávách. 
Slideshow najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/MM/imindmap5/.