9.19.2011

Řízení životního cyklu aplikací ve Visual Studiu 2010 - recenze

Na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/vs2010.htm
jsem vystavil podrobnou recenzi pozoruhodné knihy z vydavatelství ZonerPress Řízení životního vyklu aplikací ve Visual Studiu 2010
Řízení životního cyklu aplikace (application lifecycle management) je koncept, který v sobě zahrnuje řízení všech fází života jakéhokoliv projektu – v našem případě projektu  vývoje softwaru. Schopnosti Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace vychází z dřívějších produktů Visual Studio 2005 Team System a Visual Studio 2008 Team System a byly navrženy tak, aby zmírnily - nebo zcela eliminovaly - mnohé ze zmíněných výzev.
Kniha je sice výrazně orientována na softwarové projekty, její význam však – vzhledem k zvolenému pojetí – značně převyšuje uplatnění v dané oblasti. Důvody jsou dva:
 - téma řízení životního cyklu projektu je v české odborné literatuře pokryto nedostatečně,
 - praktická aplikace softwarového systému je v knize provázena celou řadou obecněji aplikovatelných poznatků. Podstatná je i skutečnost, že tato obecnější část je podána velmi srozumitelným jazykem. Tomuto záměru byla přizpůsobena i zvolená struktura obsahu jednotlivých kapitol, vyjádřená jasně definovaným posláním každé kapitoly a kvalitně zpracovaným shrnutím obsahu kapitoly.
Autoři procházejí životní cyklus ve struktuře podle hlavních rolí členů projektového týmu: architekt, vývojář a tester,  doplněné o podrobný rozbor tématu Team Foundation Serveru. Závěrečná část knihy je věnována velmi důležitému tématu: správě projektu/procesu, což je téma, které má pro úspěch projektu mimořádný význam. Proto je těmto aktivitám věnována velká pozornost, jak v systémové, tak v nástrojové oblasti.
Kniha je především zacílena na týmy profesionálů pracujících v oblasti vývoje komerčního softwaru nebo softwaru pro velké korporace - jinak řečeno, pro středně pokročilé až pokročilé uživatele. Kniha bude pro vás prospěšná zejména , jste-li:
 - vývojář, tester nebo architekt a chcete se dozvědět, jak vám může rodina produktů Visual Studio 2010 pomoci při práci.
 - projektový manažer, který má na starost správu nějakého projektu vývoje softwaru.
Podrobný obsah, kvalitní anotace knihy a několik ukázkových stránek najdete na portálu ZonerPressu na TÉTO adrese:
Kniha obsahuje úplný přehled schopností Visual Studia 2010 pro řízení životního cyklu aplikace. Je rozdělena do pěti hlavních částí podle rolí v týmu vyvíjejícího software:
 Část I - Architekt.
 Část li - Vývojář.
 Část III - Tester.
 Část IV - Team Foundation Server.
 Část V - Správa projektu/procesu.
Rozsah a hloubka pokrytí problematiky činí z této knihy základní zdroj metodických a praktických poznatků o moderním způsobu  řízení životního cyklu projektů - a to především -  ale nejen, softwarových. 
Na příkladu využití konkrétního moderního softwarového nástroje  podávají autoři komplexní pohled i na systémovou stránku problematiky.